Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

14.03.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Po pięciu miesiącach z ujemnym bilansem sprzedaży, w lutym przeważyły napływy do funduszy.

W lutym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło +0,26 mld zł. Powrót klientów do funduszy można tłumaczyć poprawą koniunktury na rynkach. Styczeń przyniósł długo wyczekiwaną poprawę nastrojów na globalnych rynkach – indeks MSCI AC World zyskał +7,8%, najwięcej od ponad siedmiu lat. W lutym wzrosty były kontynuowane, choć w nieco mniejszym stopniu i nie wszędzie. To jednak wystarczyło, by przyciągnąć klientów do funduszy.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych (mln zł)

Dodatnie saldo sprzedaży to głównie zasługa powrotu klientów do funduszy dłużnych, do których od stycznia zaliczamy również dawne fundusze gotówkowe. Łącznie pozyskały netto +452 mln zł. Wśród nich najwięcej nowych środków trafiło do PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) – aż +0,38 mld zł, najwięcej ze wszystkich funduszy, NN Obligacji (NN FIO) oraz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO).

Po raz pierwszy od 12 miesięcy przewagę wpłat nad wypłatami zanotowały fundusze obligacji korporacyjnych, które pozyskały netto +9,0 mln zł. To głównie zasługa Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO), który po kilku miesiącach ujemnego salda, w lutym pozyskał +35 mln zł.

Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych (mln zł)

Większość pozostałych segmentów rynku zakończyła miesiąc na lekkim minusie. Z funduszy mieszanych klienci wycofali netto -21 mln zł.

W przypadku funduszy akcyjnych bilans sprzedaży zamknął się w -66 mln zł, przy czym warto dodać, że był to dobry miesiąc dla funduszy akcji polskich małych i średnich firm. Już w styczniu klienci wpłacili do nich więcej niż wypłacili (+7 mld zł), a w lutym bilans sprzedaży wyniósł już +45 mln zł. Nowy kapitał pozyskiwały także fundusze akcji zagranicznych (+65 mln zł), wśród których wyróżnił się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO).

Fundusze

Na ponad 30 towarzystw funduszy inwestycyjnych w 17 bilans sprzedaży był dodatni. Podobnie jak w styczniu najwięcej środków pozyskało NN Investment Partners TFI (+190 mln zł). Drugie miejsce zajęło TFI Allianz Polska (+116 mln zł), a trzecie TFI PZU (+88 mln zł). Największy odpływ środków z funduszy odnotowało natomiast Skarbiec TFI (-185 mln zł).

Saldo
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę