KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI karę

12.03.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Michael Dechev/ Shutterstock.com
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł - poinformowała komisja w komunikacie po posiedzeniu

Komisja podała, że - w toku likwidacji funduszu CC12 FIZ oraz CC58 FIZAN - pełniący funkcję likwidatora Copernicus TFI naruszył art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Do naruszenia przepisu doszło - jak podano - w związku z przeniesieniem na uczestnika wspomnianych funduszy w drodze umowy "datio in solutum" aktywów funduszu, czyli obligacji oraz wierzytelności, w zamian za wypłatę środków pieniężnych w związku z umorzonymi certyfikatami inwestycyjnymi.

"Norma zawarta w art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następnie zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych" - podano w komunikacie.

"Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych" - dodano. 

Za: PAP

TAGI:

kara nałożona przez KNF

zobacz także

↑ na górę