​Aktywa funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

12.03.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Na koniec lutego krajowe TFI zgromadziły w prowadzonych przez siebie funduszach środki o wartości  259,2 mld zł. Wzrost aktywów netto w ciągu miesiąca wyniósł +0,3% (dynamika roczna to -8,5%). W sumie w ciągu miesiąca ich stan powiększył się o +0,4 mld zł. Do wzrostu aktywów w lutym przyczyniło się dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aktywa funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły sobie fundusze skoncentrowane na krajowym rynku akcji - indeks szerokiego rynku WIG stracił -0,8%, głównie przez duże spółki, gdyż WIG20 zakończył miesiąc ze stratą -2,0%. Na tym tle nieźle radziły sobie spółki małe i średnie, które kontynuowały rozpoczęte kilka tygodni wcześniej wzrosty.

Aktywa netto segmentów i ich udział w rynku (mln PLN)

Liderem pod względem dynamiki w lutym okazały się fundusze surowcowe. Dzięki zarówno dobrym wynikom (średnia stopa zwrotu wyniosła +1,2%), jak i wpłatom od klientów, aktywa tego typu rozwiązań powiększyły się o +1,9%, do 881 mln zł.

Na drugim miejscu znalazły się fundusze akcyjne, których aktywa wzrosły o +0,5% do blisko 26,9 mld zł. To zasługa dobrych wyników inwestycyjnych, ponieważ saldo wpłat i wypłat było ujemne. Niewiele niższą dynamikę osiągnęły fundusze dłużne, które po włączeniu do nich funduszy gotówkowych, stanowią największy segment rynku. W lutym ich aktywa wzrosły o +0,5%, czyli +0,5 mld zł, do 103,3 mld zł. Duża w tym zasługa powrotu klientów do funduszy o niskim ryzyku, którzy wpłacili do nich ok. +0,5 mld zł netto.

Na osiem segmentów dwa zakończyły miesiąc ze spadkiem aktywów. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu był to dziewiąty z kolei miesiąc z ujemną dynamiką. W tym czasie aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się niemal o połowę, do 8,6 mld zł. W przypadku funduszy sekurytyzacyjnych wartość zgromadzonych w nich aktywów zmniejszyła się nieznacznie, zaledwie o -5 mln zł do 4,5 mld zł.
 
Wartość aktywów netto funduszy (mln PLN)

Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę