ALTUS TFI wypłaca pieniądze

11.03.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Radoslaw Maciejewski / Shutterstock.com
Od września 2018 roku trwa proces likwidacji sześciu subfunduszy Altus FIO Parasolowy. W przypadku czterech z nich likwidacja zakończyła się przed czasem, a TFI zwraca środki

Proces likwidacji sześciu subfunduszy rozpoczął się na początku września 2018 roku, po fali odkupień jednostek wywołanych m.in. negatywnymi informacjami o Altus TFI w tamtym czasie. Jako dzień zakończenia likwidacji wskazano 31 marca 2020 r.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Ponieważ została zbyta całość aktywów czterech z subfunduszy, towarzystwo zakończyło proces likwidacji przed czasem i z dniem 7 marca br. odkupiło wszystkie jednostki uczestnictwa oraz rozpoczęło wypłaty uzyskanych środków ich uczestnikom. Uczestnicy otrzymają potwierdzenia informujące o realizacji odkupienia jednostek uczestnictwa, które mieli zapisane na swoich rejestrach.

Jednostki uczestnictwa zostały odkupione według wycen:
  • ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji – 125,33 zł;
  • ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania w likwidacji – 104,01 zł;
  • ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji – 106,70 zł;
  • ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji – 91,81 zł.

W przypadku pozostałych dwóch subfunduszy, towarzystwo zbyło znaczną część aktywów i zdecydowało się na wypłatę proporcjonalnej części  aktywów. Udział przeznaczony na wykupy:
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji - ok.53% wg wyceny 93,10 zł;
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji - ok. 84% wg wyceny 96,56 zł.


W Subfunduszach Zlikwidowanych umorzeniu uległa część jednostek posiadanych przez Uczestników, zgodnie z powyższą proporcją, odpowiadającą ilości aktywów przeznaczonych na wykupy, uzależnioną od ilości aktywów płynnych danego Subfunduszu. Wartość na rejestrze w odniesieniu do powyższych produktów po realizacji odkupienia, wskazana na potwierdzeniu, które otrzymają ich Uczestnicy, będzie wykazywała ilość jednostek uczestnictwa danego produktu i jego wartość pozostałą na rejestrze danego Uczestnika.

Środki zostały przekazane na wskazane przez klientów, na etapie otwierania rejestru lub ewentualnie późniejszej aktualizacji danych, rachunki bankowe. Przelewy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy zlikwidowanych zostały zrealizowane 11 marca 2019 r.

Na koniec lutego aktywa zgromadzone w zlikwidowanych subfunduszach warte były blisko 38 mln zł. W pozostałych dwóch - aktywa warte były 72 mln zł.

/az

TAGI:

Altus TFIlikwidacja funduszu

zobacz także

↑ na górę