Przegląd ratingów funduszy dłużnych uniwersalnych

07.03.2019 | Weronika Kałuska
Źródło: sergign / Shutterstock.com
Kontynuując przegląd Ratingów Analiz Online, pochylamy się nad grupą dłużną polską uniwersalną. Chociaż istniała ona od dawna, to w wyniku reklasyfikacji jej skład uległ gruntownym zmianom

Dość powiedzieć, że w populacji liczącej około 56 rozwiązań aż 52 to debiutanci, przy czym zdecydowana większość z nich wcześniej należała do nieistniejącej już grupy gotówkowej i pieniężnej. Z tego powodu ze szczególną uwagą przyjrzeliśmy się nadanym przez nas ratingom, porównując je m.in. ze średnim rankingiem w okresie rocznym i 3-letnim.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Grupy uniwersalne – podstawowe informacje


Co do zasady grupy uniwersalne są mniej jednorodne niż omawiana wcześniej korporacyjna. Zgodnie z nowym podejściem dzielą się one na uniwersalną i uniwersalną długoterminową, gdzie o podziale decyduje wartość syntetycznego terminu zapadalności portfela[1] (granicą są 3 lata).  W przypadku rozwiązań należących do tych kategorii składy portfeli mogą natomiast dość mocno różnić się pod względem klas aktywów. Dla przykładu, w omawianej grupie udział papierów korporacyjnych może wahać się od zerowego do prawie maksymalnego dopuszczalnego (50% WAN). W takim środowisku rozwiązania o niższym poziomie ryzyka, a co za tym najczęściej idzie, mniej atrakcyjnych wynikach, często zajmować będą miejsca w niższych częściach tabeli. Nie oznacza to jednak, że są to fundusze o słabej jakości – na tę bowiem poza wynikami składa się szereg innych czynników. Co więcej, w wyniku nowego podziału produkty będą konkurować w innym środowisku niż dotychczas.

Oceny funduszy dłużnych polskich uniwersalnych


W grupie funduszy uniwersalnych kilka spośród ocenionych rozwiązań wymaga większej uwagi.
 
Fundusze

W pierwszej kolejności pod lupę wzięliśmy Allianz Konserwatywny (d. Allianz Lokacyjny). Jest to fundusz, który charakteryzuje się sporymi wahaniami kondycji ze względu na mocne uzależnienie od koniunktury zagranicznej – gdy instrumenty dłużne radzą sobie gorzej (jak w ostatnim czasie), gorsze są też jego wyniki. Niemniej jednak potencjał strategii sprawia, że poprawa sytuacji na zagranicznych rynkach może spowodować dynamiczny powrót do górnych miejsc w tabeli.

Na chwilę uwagi zasługuje także GAMMA, który niemalże od 10 lat prawie niezmiennie może pochwalić się oceną ratingową na poziomie 5-gwiazdek. Wizytówką produktu jest aktywny styl zarządzania portfelem, który pozwala na osiąganie stosunkowo atrakcyjnych wyników. Przyczynia się on jednak do nieco wyższej niż u konkurentów zmienności, a w efekcie niższych ocen rankingowych. W ubiegłym roku na słabsze rankingi funduszu wpłynęły także gorsze stopy zwrotu. Nie jest to jednak przypadek odosobniony. Rok 2018 ogólnie rzecz biorąc był nieco trudniejszy, szczególnie dla rozwiązań zarządzanych aktywnie.

BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) z kolei ma stosunkowo krótką historię działalności, przez co nie miał jeszcze okazji sprawdzić się w różnych realiach rynkowych. Zaangażowanie tego funduszu w papiery korporacyjne należy do najwyższych w grupie.. Taka konstrukcja portfela pozwoliła mu na osiągnięcie atrakcyjnych na tle grupy stóp zwrotu w roku dość trudnym na polskim rynku papierów skarbowych, w to które mocniej angażują się konkurenci. Bardzo dobre wyniki i ich korzystna relacja do ponoszonego ryzyka przełożyły się na bardzo wysoką notę rankingową w krótkim terminie. Ocena ratingowa to jednak nie tylko aktualne wyniki, ale też rozpatrzenie innych czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zarządzanie. A tych w przypadku tego funduszu jest kilka i chociaż są one typowe dla tego rodzaju rozwiązania, to w przyszłości mogą wpłynąć na jego kondycję.

W tabeli podsumowującej noty dla grupy uniwersalnej uwagę z pewnością zwracają także dwa fundusze spod egidy Pekao TFI – Pekao Oszczędny (d. Pekao Pieniężny)  i Pekao Oszczędny Plus (d. Pekao Pieniężny Plus), które jako jedyne ocenione zostały przez nas na dwie gwiazdki. Oba charakteryzuje konserwatywna polityka inwestycyjna (choć dla Pekao Oszczędny Plus [d. Pekao Pieniężny Plus] w nieznacznie mniejszym stopniu), która w dotychczasowych grupach nie pozwalała tym rozwiązaniom na konkurowanie pod względem wynikowym. W nowej rzeczywistości natomiast, gdzie fundusze o na ogół wyższym poziomie ryzyka zostały zaklasyfikowane jako uniwersalne długoterminowe, relacja osiąganych stóp zwrotu do ponoszonego ryzyka przedstawia się korzystniej.

Reklasyfikacja spowodowała niemal całkowitą zmianę listy stających ze sobą w szranki funduszy uniwersalnych. Nadane przez nas jeszcze w poprzednich realiach oceny wymagają więc świeżego spojrzenia. Najważniejszym momentem w tym procesie będzie przedstawienie najnowszych sprawozdań funduszy, na podstawie których będziemy w stanie wywnioskować, czy nasze argumenty wciąż znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Na chwilę obecną „trzymamy rękę na pulsie”. Niektóre z ocen mogą w najbliższym czasie ulec zmianie, chociaż z decyzją taką jeszcze się wstrzymujemy, gdyż od reklasyfikacji minęło dopiero kilka tygodni.

Weronika Kałuska
Analizy Online[1] Syntetyczny termin zapadalności portfela to ważony aktywami netto przeciętny termin wykupu papierów dłużnych w portfelu. W przypadku instrumentów skarbowych uwzględniane jest Modified Duration, a w przypadku pozostałych instrumentów termin do wykupu.


TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalneratingi i analizy funduszy

zobacz także

↑ na górę