Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Struktura oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2018)

25.02.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
W czwartym kwartale 2018 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych zwiększyła się o ok. +26,8 mld zł i to mimo spadków na giełdach. To efekt wzrostu oszczędności trzymanych na depozytach i w gotówce

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec grudnia 2018 roku 1 448 mld zł – o +26,8 mld zł więcej kwartał do kwartału i równocześnie +64,7 mld zł więcej rok do roku.

Wartość oszczędności gospodarstw domowych wg grup aktywów (mld zł) - grudzień 2018

Czwarty kwartał 2018 roku znów przyniósł znaczący wzrost aktywów zgromadzonych na depozytach w bankach i SKOK-ach. Tym razem wyniósł on +35,97 mld zł, niemal 3-krotnie więcej niż w trzech poprzednich kwartałach. Wciąż zdecydowanie szybciej przyrastały środki trzymane na depozytach bieżących (+28,3 mld zł), choć część środków Polacy ulokowali także na omijanych w poprzednich miesiącach depozytach terminowych (+7,7 mld zł). Udział depozytów bieżących w całości przekroczył już 63%, podczas gdy cztery lata temu było to 50%. W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec IV kwartału blisko 828 mld zł.

Wartość depozytów bieżących oraz depozytów terminowych - grudzień 2018

Siódmy kwartał z rzędu wzrosła także wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków). W okresie od początku października do grudnia jej poziom zwiększył się o ok. +4,6 mld zł do ponad 203 mld zł.

Ostatnim segmentem, którego wartość wzrosła były obligacje detaliczne Skarbu Państwa, dla których ostatni kwartał 2018 r. jak i cały miniony rok był bardzo udany. Na koniec grudnia Polacy trzymali w obligacjach oszczędnościowych 20,3 mld zł, co oznacza kwartalny przyrost o +0,7 mld zł. W całym zeszłym roku sprzedano obligacje oszczędnościowe za rekordową kwotę 12,7 mld zł (o 85% więcej niż rok wcześniej), w samym IV kwartale za 3,8 mld zł. W ostatnich 3 miesiącach największą popularnością cieszyły się 4-letnie obligacje indeksowane do inflacji oraz obligacje o najkrótszym terminie zapadalności – trzymiesięczne, o oprocentowaniu stałym na poziomie 1,5%.

Po bardzo dobrym trzecim kwartale, ostatni kwartał 2018 roku okazał się najgorszym w całym roku dla posiadaczy instrumentów powiązanych z rynkami kapitałowymi. Najwięcej traciły rynki rozwinięte – indeks MSCI World zakończyły IV kwartał blisko 14-proc. przeceną. Tymczasem MSCI Emerging Markets stracił „jedynie” ok. -8%. W tym otoczeniu nie najgorzej wypadła polska giełda – jej główny indeks WIG stracił tylko -2,2%. Przełożyła się ona jednak na wartość aktywów opartych co najmniej w pewnym stopniu na akcjach.

Struktura kwartalnych zmian oszczędności (mld zł) - grudzień 2018

Największego spadku aktywów w IV kwartale doświadczyły otwarte fundusze emerytalne. W ciągu 3 miesięcy wartość zgromadzonego w nich kapitału zmniejszyła się o -6,7 mld zł
i wyniosła na koniec grudnia 157 mld zł. To wpływ nie tylko ujemnego wyniku zarzadzania, ale także ujemnego bilansu wpłat i wypłat. Od czterech lat nieprzerwanie przeważają umorzenia, co jest efektem wprowadzenia tzw. „suwaka”, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W IV kwartale z tego tytułu OFE przelały do ZUS ponad 1,8 mld zł.

Zobacz także nasze comiesięczne raporty o OFE

Pogorszenie koniunktury odbiło się także na wartości środków Polaków zgromadzonych w akcjach (które spadły do ok. 55 mld zł) oraz w detalicznych funduszach inwestycyjnych, zarówno krajowych (-2,6 mld zł), jak i zagranicznych (-0,6 mld zł). Na koniec grudnia 2018 roku ich aktywa wynosiły odpowiednio 129 mld zł i 5 mld zł.

Kolejny kwartał z rzędu spadły tez aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) – do 50,4 mld zł na koniec grudnia. Poza trudnymi warunkami rynkowymi, do spadku aktywów przyczynił się ujemny bilans sprzedaży.

Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

zobacz także

↑ na górę