Aktywa funduszy kapitałowych mocno w dół

20.02.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Analizy Online
Drugie półrocze 2018 r. przyniosło dalszy spadek wartości aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Według zebranych przez nas danych na koniec grudnia wartość środków ulokowanych w UFK wyniosła 50,4 mld zł. To o ponad 8 mld zł mniej niż rok wcześniej (-14%). Tak duży spadek aktywów to poczęści skutek ujemnego wyniku zarządzania. Rok 2018 był jednym z trudniejszych dla inwestorów – większość instrumentów notowanych na rynkach kapitałowych poniosła straty, a co za tym idzie nie był to dobry rok dla posiadaczy UFK. Aktywom w większym stopniu ciążyły jednak umorzenia oraz różnego rodzaju opłaty.
Wartość aktywów funduszy kapitałowych (mld zł)

W 2018 roku najmocniej ucierpiały fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz sekurytyzacyjne, których aktywa skurczyły się o ponad połowę do odpowiednio 583 mln zł i 66 mln zł. Niewiele mniej ucierpiały fundusze surowcowe oraz akcyjne, które utraciły pozycję drugiego najważniejszego segmentu na rzecz funduszy dłużnych. Największym segmentem pozostają fundusze mieszane z 22,9 mld zł.

Wartość aktywów netto UFK w podziale na segmenty (mln zł)

Na 21 ubezpieczycieli oferujących UFK tylko jeden odnotował wzrost wartości zarządzanych aktywów w 2018 roku - Unum Życie TUiR (dawna Pramerica) – jeden z najmniejszych graczy na tym rynku. Największy spadek aktywów odnotowało natomiast Open Life TU Życie (do 6,4 mld zł na koniec 2018 roku). W przypadku tego ubezpieczyciela do spadku aktywów przyczynił się głównie istotny odpływ środków z 3 funduszy obligacji korporacyjnych, oraz w mniejszym stopniu zakończenie działalności kilku produktów strukturyzowanych. Również o ponad 1 mld zł zmniejszyły się aktywa pod zarządzaniem STUnŻ Ergo Hestia (do 0,8 mld zł), głównie na skutek zakończenia działalności przez kilkanaście produktów strukturyzowanych. Największym graczem na rynku pozostaje Aviva TUnŻ z 12,7 mld zł.

Najwięcej nowych środków pozyskały w 2018 roku Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK (+0,4 mld zł), Vienna Life inPlus UFK (+0,3 mld zł) oraz PZU - UniKorona Dochodowy UFK (+0,2 mld zł).

/az

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę