Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

19.02.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Czwarty kwartał 2018 roku przyniósł kontynuację spadkowego trendu aktywów funduszy monitorowanych przez nas instytucji zagranicznych

Wartość zgromadzonych przez nie środków w ciągu trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku zmniejszyła się o ponad -0,57 mld zł (-10,3%), spadając poniżej 5 mld zł na koniec roku. To najmniej od stycznia 2014 roku. Łącznie w skali całego roku spadek aktywów przekroczył -18%. To efekt zarówno słabych warunków na rynkach kapitałowych, a co za tym idzie słabych wyników z zarządzania, ale także przewagi wypłat nad wpłatami, która wyniosła -338 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Gdy weźmiemy pod uwagę wyceny w dolarach (który w 2018 roku umocnił się względem PLN o +8%), to okazuje się, że dynamika roczna była jeszcze niższa. Wartość aktywów w USD skurczyła się o blisko jedną czwartą i wyniosła na koniec grudnia 1,32 mld USD).

Aktywa

Wszystkie 5 segmentów rynku odnotowało spadek wartości aktywów w IV kwartale 2018 roku. W ujęciu wartościowym, najmocniej dotknął on funduszy akcyjnych – spadek o -351 mln zł. To głównie efekt słabych wyników, będących pochodną trudnych warunków na rynkach kapitałowych (ponad 80% funduszy poniosło stratę, nierzadko dwucyfrową). Do tego doszły wypłaty klientów z funduszy. Praktycznie wszystkie grupy funduszy akcji odnotowały spadek aktywów, zarówno inwestujące na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Wyjątkiem było kilka funduszy, które inwestują w złoto.

Aktywa netto segmentów i ich udział w rynku* (mln PLN)

W przypadku funduszy dłużnych spadek wartości zarządzanych aktywów był o połowę niższy (-134 mln zł) i dotknął głównie funduszy inwestujących globalnie. Jedyną grupą w całym segmencie, która zakończyła kwartał ze wzrostem aktywów były fundusze inwestujące na rynku amerykańskim.

Zespół Analiz Online

Zaprezentowane w raporcie aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychraportwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę