Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2019)

14.02.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Pierwszy miesiąc roku przyniósł wyraźne wyhamowanie odpływów, które ciążyły rynkowi funduszy przez poprzednie cztery miesiące.

W styczniu bilans sprzedaży wyniósł -0,7 mld zł, w tym -0,4 mld zł odpłynęło neto z funduszy detalicznych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych 2019

Wśród funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona klientów dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły fundusze akcyjne, dłużne (do których obecnie zaliczają się także dawne fundusze gotówkowe), mieszane i sekurytyzacyjne. O ujemnym bilansie całego rynku zadecydowały natomiast odpływy z funduszy absolutnej stopy zwrotu (które trwają nieprzerwanie od 14 miesięcy) oraz kilku funduszy aktywów niepublicznych (w tym najwięcej środków klienci wypłacili netto z funduszu Mezzanine FIZ AN).
 
Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2019)

Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy dłużnych (łącznie 65 mln zł). W tym segmencie doszło do sporych przetasowań. Najwięcej nowych środków wpłynęło netto do funduszy o uniwersalnej strategii, a najwięcej odpłynęło z funduszy obligacji skarbowych i w mniejszym stopniu z obligacji korporacyjnych. W dużej mierze o takim wyniku zadecydowało zaledwie kilka funduszy z oferty PKO TFI. Najwięcej środków odpłynęło bowiem z funduszu skarbowego - PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) – lidera sprzedaży 2018 roku (-0,5 mld zł), jednocześnie najwięcej środków pozyskał fundusz o uniwersalnej strategii - PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) – łącznie +0,3 mld zł. Jednocześnie, po kilku bardzo słabych miesiącach, styczeń był istotnie lepszy dla funduszy obligacji korporacyjnych, które zakończyły miesiąc z symboliczną przewagą umorzeń.
 
Fundusze

W styczniu drugie miejsce na podium zajęły detaliczne fundusze akcyjne, które pozyskały netto ponad 50 mln zł (fundusze niedetaliczne zamknęły miesiąc z ujemnym saldem). O dobrym wyniku zadecydowały wyniki sprzedażowe AXA TFI, dla którego styczeń był najlepszym miesiącem w historii. Do samych funduszy akcyjnych towarzystwo pozyskało netto ponad 180 mln zł.

W styczniu dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze mieszane. To głównie zasługa napływu kapitału do funduszy zdefiniowanej daty. NN Investment Partners TFI do subfunduszy parasola NN Perspektywa pozyskało +163 mln zł, a PKO TFI do parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego ponad +100 mln zł.
 
Saldo wpłat i wypłat wg TFI (styczeń 2019)

 
Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę