Aktywa funduszy inwestycyjnych (styczeń 2019)

13.02.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Światowy rynek kapitałowy miał się w styczniu doskonale. Notowania indeksu MSCI AC World wzrosły o +7,8% – to najlepszy miesiąc od ponad siedmiu lat. Z jednej strony to efekt odbicia po głębokich spadkach w grudniu. Z drugiej pomógł amerykański bank centralny Fed, który złagodził swoje stanowisko w sprawie kolejnych podwyżek stóp procentowych. Z trzeciej zaś to zasługa dobrze rokujących rozmów pomiędzy USA a Chinami w sprawie rozwiązania konfliktu handlowego. Niesiona globalnym optymizmem rosła również polska giełda – notowania indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wzrosły w styczniu o przeszło +4%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Miesięczna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych - styczeń 2019


Wysokie wyniki i poprawa nastrojów krajowych inwestorów przełożyły się na wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o +0,7% do 258,5 mld zł. W przypadku detalicznych funduszy inwestycyjnych aktywa wzrosły do 152,4 mld zł.

Aktywa


Gwoli wyjaśnienia – od styczniowego raportu fundusze wcześniej klasyfikowane do segmentu „gotówkowe i pieniężne” zostały włączone (z całą historią) do segmentu funduszy dłużnych. To pochodna m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Krajowe fundusze nie spełniają bardzo konserwatywnych wymogów stawianym FRP, dlatego od 21 stycznia nie mogą używać nazwy sugerującej, że są funduszem pieniężnym (czy gotówkowym). Po wchłonięciu dawnych funduszy pieniężnych segment funduszy dłużnych jest więc obecnie największą kategorią funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jego aktywa na koniec stycznia wyniosły 102,8 mld zł i były o 0,5% większe niż przed miesiącem. W styczniu dynamika wzrostu nieco wyhamowała. Złożył się na to w dużej mierze istotny ujemny bilans sprzedaży w największym funduszu detalicznym w Polsce. Trzynasty miesiąc z rzędu spadają również aktywa funduszy obligacji korporacyjnych (na k. stycznia wyniosły 16,0 mld zł).  

Najbardziej w styczniu wzrosły za to aktywa funduszy akcji. To zasługa solidnych wyników inwestycyjnych i, co warte odnotowania, dodatniego salda wpłat i wypłat klientów. Na koniec miesiąca aktywa w tym segmencie wyniosły 26,7 mld zł i były o +5,2% wyższe niż przed miesiącem. Dodatnie wyniki zarządzania w styczniu sprawiły, że wzrosły również aktywa w segmencie funduszy mieszanych do 28,6 mld zł (+2,3%). Nieznacznie dodatni bilans sprzedaży to efekt pozyskania w sumie ponad +266 mln zł netto do funduszy zdefiniowanej daty dwóch towarzystw (PKO TFI i NN IP TFI).

Systematycznie spadają aktywa w segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Jeszcze w styczniu ubiegłego roku wynosiły przeszło 15,1 mld zł – rok później jest to już tylko 8,4 mld zł. W styczniu aktywa spadły o kolejne -481 mln zł. Złożyły się na to głównie odpływy netto z większości funduszy zaliczanych do tej kategorii.

W przypadku najmniejszych segmentów funduszy inwestycyjnych – rynku surowcówsekurytyzacyjnych aktywa spadły kolejno o -42 mln zł i -244 mln zł. Aktywa funduszy rynku surowców wzrosły z kolei o 42 mln zł, co było zasługą dobrych wyników niesionych wzrostami cen surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej. 

 
Wartość


Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę