Klienci wracają do funduszy

11.02.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Yotka / Shutterstock.com
Po czterech bardzo słabych miesiącach, w styczniu saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych było bliskie zera - wynika z wstępnych szacunków

Saldo wpłat i wypłat detalicznych funduszy inwestycyjnych (mln zł)

Styczeń przyniósł długo wyczekiwaną poprawę nastrojów na globalnych rynkach. Wraz z obniżeniem ryzyka dalszego wzrostu stóp procentowych w USA, globalne indeksy akcji poszybowały w górę. Indeks MSCI AC World zyskał +7,8%, najwięcej od ponad siedmiu lat. Rynkowy entuzjazm sprzyjał także krajowym funduszom inwestycyjnym. Spadek awersji do ryzyka przełożył się na powrót klientów do funduszy. Po czterech miesiącach istotnych odpływów (przewaga umorzeń wynosiła średnio -2,0 mld zł), w styczniu klienci wpłacili do detalicznych funduszy inwestycyjnych mniej więcej tyle samo, co z nich wypłacili. Największym powodzeniem cieszyły się fundusze z segmentu dłużnego (do których od niedawna zaliczamy także dawne fundusze gotówkowe) oraz fundusze akcyjne (zarówno akcji polskich, jak i zagranicznych). Najwięcej środków klienci wypłacili natomiast z funduszy absolute return oraz aktywów niepublicznych (Mezzanine FIZ AN).
 
Dla siedmiu TFI styczniowe napływy były najwyższe od co najmniej roku. NN Investment Partners TFI do funduszy pozyskało netto +386 mln zł, głównie dzięki +204 mln zł wpłaconym netto do NN Obligacji (NN FIO) – styczniowego lidera sprzedaży. Z kolei do funduszy AXA TFI klienci wpłacili netto +294 mln zł, najwięcej w historii tego towarzystwa. Nieco poniżej 100 mln zł do funduszy detalicznych pozyskały Pekao TFIUnion Investment TFI oraz Ipopema TFI. Na lekkim plusie znalazło się także QUERCUS TFI, po 4 miesiącach wysokich odpływów.
Po przeciwnej stronie znalazły się natomiast Noble Funds TFI, Skarbiec TFI oraz także PKO TFI – lider sprzedaży w 2018 roku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

--- Aktualizacja 13.02.2019 - wg ostatecznych wyliczeń bazujących na danych z 39 TFI saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło -0,4 mld zł.

/az

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę