Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2019)

06.02.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
W styczniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 411 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 318 miało wystarczająco długą historię, by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Swoje pierwsze krótkoterminowe oceny otrzymało pięć funduszy – dwa produkty z oferty MetLife TFI i dwa zarządzane przez Santander TFI. Najlepiej wypadły MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) i MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO), które uzyskały noty 5a. W horyzoncie 36-miesięcznym w zestawieniu znalazło się ośmiu debiutantów. Najwyższą efektywnością mogą pochwalić się Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO), Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) i Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO). Dwa pierwsze otrzymały „piątki”, a ostatni „czwórkę”.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wybraliśmy dwa fundusze, których ocena rankingowa w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniła zarówno in plus, jak i in minus. Wzrostu efektywności doświadczył Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO). Fundusz działa blisko trzy lata, a dotychczasowa historia ocen rankingowych raczej nie dawała powodów do zadowolenia. W lutym 2017 r. fundusz zadebiutował „na dwójkę”, a do listopada ub. r. noty nie przekraczały poziomu 3a. Przełom roku przyniósł wyraźną poprawę efektywności – od trzech miesięcy relacja zysku do ryzyka w horyzoncie rocznym jest oceniana jako „dobra”. Źródłem poprawy efektywności jest udany 2018 r. – fundusz zakończył rok w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych wypada dobrze na tle konkurentów zwłaszcza w drugiej połowie ub. r. – od czerwca 2018 r. miesięczne wyniki nie spadały poniżej przeciętnej. Styczeń br. był nieco słabszy, jednak nie zaciążyło to na efektywności w ujęciu 12-miesięcznym.

Historia zmian 12-mies. rankingu Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych


Fundusz z oferty Santander TFI inwestuje w akcje spółek notowanych na europejskich rynkach rozwiniętych. Podobnie jak w przypadku większości konkurentów, środki lokowane są w sposób pośredni – w tytuły uczestnictwa funduszu Santander European Dividend. Biorąc pod uwagę skład portfela na koniec grudnia, ponad połowę aktywów stanowiły akcje spółek ze Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Na drugim biegunie znalazł się Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO). Tu sytuacja jest dokładnie odwrotna – od debiutu w Rankingu Analiz Online w październiku 2016 r., przez blisko dwa lata, noty nie spadały poniżej poziomu 4a, a zwykle fundusz otrzymywał „piątki”. Efektywność zaczęła spadać od sierpnia ub.r., w listopadzie produkt z oferty Ipopema TFI uzyskał pierwszą w historii notę 2a, i utrzymuje ją do tej pory. Miniony rok nie był udany dla tego funduszu – znalazł się w czwartym kwartylu stóp rocznych zwrotu. Dość udany styczeń nie pomógł poprawić 12-miesięcznej efektywności.

Historia rankingu Ipopema Globalnych Megatrendów

Ipopema Globalnych Megatrendów zaliczany jest do grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. Większość środków (70%) inwestowana jest w akcjach spółek notowanych w USA. Pod względem sektorowym dominują branże technologiczne oraz te związane z informatyką (łącznie ponad 60% aktywów). Zaletą produktu jest niższa od większości konkurentów opłata stała za zarządzanie – jej stawka wynosi +2,5%. Dodatkowo pobierana jest opłata zmienna (20% od wzrostu wartości ponad benchmark). Pod koniec trzeciego kwartału ub.r. zmienił się zarządzający funduszem – od września 2018 r. Krzysztof Cesarz, dotychczasowy zarządzający, dołączył do Eques Investment TFI. Zastąpili go Mateusz Pawłowski (od września ub.r.) i Piotr Stopiński (od stycznia br.).

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę