Wyniki funduszy inwestycyjnych (styczeń 2018)

04.02.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Fed złagodził swoje stanowisko – widmo podwyżek stóp procentowych się oddaliło. W efekcie w styczniu na globalnych rynkach akcji dominował popyt, co przełożyło się na wysokie stopy zwrotu funduszy akcji

Styczeń przyniósł długo wyczekiwaną poprawę nastrojów na globalnych rynkach – indeks MSCI AC World[1] zyskał +7,8%, najwięcej od ponad siedmiu lat. Tak dużych wzrostów nie było nawet w bardzo udanym styczniu ub. r., gdy giełdy biły historyczne rekordy. Jest to przede wszystkim efekt spadku obaw o zbyt restrykcyjną politykę pieniężną Fed. Na początku stycznia Jerome Powell w jednej z wypowiedzi dał do zrozumienia, że działania amerykańskiego banku centralnego raczej staną się bardziej elastyczne. Rynki odebrały te informację jako spadek ryzyka wzrostu stóp procentowych, co potwierdziło styczniowe posiedzenie FOMC. Globalne indeksy akcji poszybowały w górę. Nastrojom sprzyjały także negocjacje amerykańsko-chińskie, na początku i pod koniec stycznia. Rynkowy entuzjazm sprzyjał krajowym funduszom inwestycyjnym – wszystkie grupy zakończyły miesiąc na plusie. Fundusze akcji korzystały z wyraźnie niższej awersji do ryzyka, a dla funduszy dłużnych wsparciem była perspektywa utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych - styczeń 2019

Na czele miesięcznego zestawienia znalazły się fundusze akcji tureckich – zyskały średnio +14,9%. Nad Bosforem był to jeden z lepszych miesięcy od bardzo dawna. Indeks XU100 wzrósł o +14,0%, umocniła się także turecka lira – względem dolara zyskała +2,2%. Entuzjazm inwestorów wynika ze stopniowego spadku inflacji. Drugi miesiąc z rzedu jej dynamika się obniżyła – w grudniu wyniosła +20,3% (w ujęciu rocznym), czyli o ponad -5 pkt. proc. mniej niż w rekordowym październiku. Wyhamowanie inflacji to efekt wcześniejszej podwyżki stóp procentowych (w styczniu utrzymano je na poziomie 24%) oraz obniżki podatków na część dóbr konsumpcyjnych, co pomogło obniżyć koszty życia. Wśród krajowych funduszy akcji tureckich najlepiej poradził sobie Santander Akcji Tureckich (Santander FIO), który zarobił w styczniu +15,9%.

Miniony miesiąc był bardzo udany również dla funduszy akcji amerykańskich – ich średni wynik to +10,2%. Po bardzo trudnym IV kwartale 2018 r., styczeń w końcu przyniósł odbicie na Wall Street. Do tej pory inwestorzy reagowali nerwowo na każdą wiadomość wskazującą, że amerykańska gospodarka spowalnia. Obawy potęgowało dość jastrzębie stanowisko Fedu, jednak wraz z początkiem roku dało wyczuć się złagodzenie przekazu. W komunikacie po styczniowym posiedzeniu FOMC, czyli organu Fed odpowiedzialnego za politykę pieniężną, mowa była nie o „stopniowym podnoszeniu stóp”, lecz ostrożności i cierpliwości oraz obserwacji sytuacji gospodarczej. Na rynek wkroczył optymizm, a główne indeksy odrobiły część strat po trudnej końcówce roku – DJIA wzrósł o +7,2%, S&P500 o +7,9%, a Nasdaq Composite zyskał +9,7%. Podium najlepszych funduszy z oferty krajowych towarzystw zdominowały produkty zarzadzane przez Esaliens TFI. W ciągu minionego miesiąca wypracował stopę zwrotu w wysokości +20,6%. Tuż za nim znalazły się Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) i Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO), z wynikiem +14,6% i +11,0%.  

W minionym miesiącu dobrze poradziły sobie także fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych – średnia stopa zwrotu wyniosła +7,5%. Dobre nastroje panowały na parkietach, pomimo utrzymujacego się ryzyka politycznego w postaci brexitu – brytyjski parlament odrzucił porozumienie wypracowane przez rząd Theresy May, a kwestia warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż pozostaje otwarta. Najlepszy wynik wypracował Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO), który zyskał +12,0%.

Styczeń przyniósł także odbicie na rynkach wschodzących. Perspektywa luźniejszej polityki monetarnej Fed pociągnęła za sobą lekkie osłabienie dolara, wspierając waluty lokalne i przyciągahąc inwestorów. Do tego doszedł wspomniany wyżej wzrost apetytu na ryzyko. Oprócz złagodzenia stanowiska Fedu wpływ miały na to spotkania przedstawicieli USA i Chin, którzy próbują wypracować porozumienie przed 1 marca br. – do tego czasu strony zobowiązały się nie nakładać kolejnych obostrzeń w wymianie handlowej. Krajowe fundusze zyskały średnio +7,5%. W gronie tym najlepiej wypadł PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) ze stopą zwrotu w wysokości +9,3%.

Początek roku był udany także dla funduszy skupiających się na rynku długu. Oddalające się widmo podwyżek stóp procentowych sprzyjało funduszom inwestującym poza granicami polski – te lokujące środki głównie w obligacje przedsiębiorstw zyskały średnio +1,8%, a produkty o strategii uniwersalnej wypracowały stopę zwrotu w wysokości +1,7%.

Kapitał klientów pomnożyły w styczniu również fundusze dłużne polskie. W ujęciu miesięcznym rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła o prawie -11 pb. (z 2,84% do 2,73%). Wsparciem dla wycen krajowych papierów jest stabilna sytuacja polskiego budżetu oraz brak perspektywy wzrostu stóp procentowych – inflacja stopniowo obniża się od drugiej połowy ub. r., a dane dotyczące aktywności gospodarczej (PMI) pogorszyły się w ostatnich miesiącach.

Zespół Analiz Online


[1] MSCI AC World odzwierciedla zachowanie 23 głównych indeksów giełdowych z krajów rozwiniętych i 24 z krajów wschodzących.

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotawyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę