Ile można zarobić na lokacie? Najlepsze lokaty na rynku

01.02.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Marian Weyo / Shutterstock.com
Zakładając lokatę, można dziś liczyć na oprocentowanie w wysokości średnio 1,49%* w skali roku. Najwięcej – 4,0%, po spełnieniu dodatkowych warunków, oferują dwa banki

Lokaty terminowe z najwyższym oprocentowaniem znajdziemy obecnie w Nest Banku oraz Getin Banku. W pierwszym z nich chodzi o Lokatę Witaj – przeznaczoną dla nowych klientów, którzy założą bezpłatny rachunek płatniczy Nest Konto (mogą posiadać inne produkty banku). Lokata jest dostępna tylko przez pierwsze 30 dni od założenia konta przez internet. Lokatę można założyć na 3 lub na 6 miesięcy, przy czym jest ograniczenie kwotowe – można zdeponować maksymalnie 10 tys. zł (min. 1000 zł). W przypadku lokaty 6-miesięcznej trzeba spełnić też dodatkowy warunek – należy przelewać na Nest Konto wynagrodzenie przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym (min. 1000 zł) lub mieć wpływ na rachunek firmowy BIZnest Konto (min. 6000 zł) i zrealizować z niego płatności do urzędu skarbowego lub do ZUS. Na spełnienie tego warunku jest tylko 60 dni od otwarcia lokaty. W przypadku niespełnienia go, po 3 miesiącach oprocentowanie lokaty spada do 0,50% w skali roku. Po upływie okresu umownego lokata może zostać odnowiona, przy czym jest to wówczas zwykła lokata standardowa (spada oprocentowanie).
 
Najlepsze

Wysokie oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku oferuje także Getin Noble.  Lokata mobilna jest dostępna tylko dla klientów banku posiadających dostęp do bankowości mobilnej. Jest to 3-miesięczna lokata, dostępna w bankowości mobilnej Getin Mobile. Lokata jest dostępna dla stosunkowo niskich kwot, choć wyższych niż w Nest Banku (maksymalnie 20 tys. zł). Likwidacja lokaty przed zakończeniem okresu umownego skutkuje utratą należnych odsetek. Po upływie okresu umownego kapitał z odsetkami trafia na rachunek bankowy (jeśli się taki posiada) lub jest odnawiana ale na standardowych warunkach (obecnie 1,0%).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Kolejnym bankiem oferującym wysokie oprocentowanie na wybranych lokatach jest Idea Bank. Na Lokacie Hit bank oferuje 3,6%. Główną zaletą tej lokaty jest możliwość ulokowania na niej wysokiej kwoty, gdyż limit wpłat sięga 1 mln zł, a także brak wymogu posiadania innego produktu banku. W dodatku można z niej wypłacić środki w każdej chwili bez utraty wypracowanych odsetek. Lokata jest odnawialna, po upływie 3 mies. Oprocentowanie spada do poziomu lokaty standardowej. Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty Hit nigdy: nie zawarli z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem umowy o produkt finansowy, ani nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego w wymienionych bankach.

Idea Bank ma też opcję dla swoich „starych” klientów – Lokatę Hit Plus. Podstawowe warunki (w tym oprocentowanie 3,6%) są takie same. Różnica polega na tym, że oferta jest tylko dla nowych środków (czyli nadwyżki ustalonej według łącznego salda środków zgromadzonych w banku ponad łączne saldo liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzający miesiąc założenia lokaty) i tylko dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank. W dodatku można ją założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud.

Kolejne miejsca w naszym mini-zestawieniu zajmuje kilka lokat z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. W BGŻ Optima dostępna jest 3-miesięczna Lokata Bezkarna z niewysokim limitem – 20 tys. zł. Bezkarność lokaty polega na tym, że można wypłacić środki w każdym momencie, nie tracąc wypracowanych odsetek. Lokata dedykowana jest tylko nowym klientom (takim, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy Konta nie posiadali takiego konta). Można ją otworzyć wyłącznie na etapie składania wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima. Lokata jest nieodnawialna, po jej zakończeniu naliczone odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych są przekazywane na bezpłatne konto oszczędnościowe w BGŻOptima. Można założyć tylko 1 Lokatę Bezkarną.
 
Podobne warunki (3,5% w skali roku na 3 miesiące) obowiązują w mBanku, który nowym klientom (takim, którzy nigdy wcześniej nie byli klientem mBanku) oferuje Lokatę terminową dla nowych klientów. Główna różnica tkwi w limicie wpłat, tu maksymalnie można zdeponować jedynie 10 tys. zł. Lokata jest odnawialna, jest przedłużana automatycznie na warunkach lokaty standardowej.
 
Większość z dotychczas wymienionych lokat ma jedną wadę dla tych, którzy dysponują wysokimi środkami – mają stosunkowo niskie limity dla wkładu. Wady tej nie mają kolejne w zestawieniu produkty oszczędnościowe z Getinu  (dla nowych środków) oraz Idea Banku dostępne dla kwot sięgających 1 mln zł. Znacznie niższy limit wpłat, ale wciąż wyższy od najlepszych lokat ma Lokata Standardowa w estońskim Inbanku. Jej zaletą są za to długie terminy (nawet do 60 mies.).
 
A jak wygląda sytuacja w pozostałych bankach? Lokaty z oprocentowaniem 3,0% znajdziemy w ofercie Eurobanku, Millennium oraz Toyota Banku. Najniższe stawki oferuje natomiast Citi Handlowy - maksymalnie 0,75%. 

Oprocentowanie lokat - luty 2019

Lokując środki na lokacie, warto pamiętać o tym, że gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są jedynie środki w wysokości maksymalnie 100 tys. euro.
 
*średnie oprocentowanie jest liczone według własnych obliczeń obejmujących lokaty terminowe złotowe dostępne przez internet znajdujące się obecnie w ofercie polskich banków (na koniec stycznia jest to ponad 460 wariantów)
 
Podano nominalne stawki procentowe w skali roku, zyski z lokat objęte są 19% podatkiem.

/az

TAGI:

lokaty bankowewyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę