Zamieszanie w zmianach nazw funduszy. Oszczędnościowe staną się konserwatywne?

30.01.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Protasov AN / shutterstock.com
Skarbiec Kasa, Skarbiec Oszczędnościowy, a wkrótce Skarbiec Konserwatywny. Fundusz, który zmienił nazwę ze względu na unijne regulacje, zmienią ją znowu … z tego samego powodu. To pierwszy taki przypadek. Niewykluczone, że będą następne

Temat zmiany nazw jest przez nas opisywany już od lipca ubiegłego roku, gdy zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). O sprawie pisaliśmy i opowiadaliśmy już kilkukrotnie:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Nowe regulacje – spadnie liczba funduszy „pieniężnych”  
Szef ratingów Analiz o nowych nazwach funduszy
Jeden z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce zmienia nazwę

W poniedziałek 21 stycznia upłynął termin na dostosowanie się do przepisów rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego. W skrócie – do tego czasu trzeba było zmienić nazwę funduszu m.in. „pieniężnego”, „gotówkowego”, „płynnościowego” na inną, jeżeli ten nie spełniał wymogów stawianych przez FRP. Większość nie spełniała, stąd w sumie ponad 60 zmian nazw funduszy.

Gros towarzystw zgodnie postawiła na przymiotnik „oszczędnościowy”. Zrobił tak między innymi Skarbiec TFI, który 2 listopada ub. r. Skarbiec Kasa i Skarbiec – Obligacji Globalnych przemianował na Skarbiec – Oszczędnościowy i Skarbiec – Oszczędnościowy Plus.  

Zaskakująca jest zatem informacja o kolejnej zmianie nazwy i to z tego samego powodu. Jak czytamy na stronie Skarbca: 1 lutego zmieniają się nazwy dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Skarbiec FIO. Zmiana jest podyktowana wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Nowe nazwy prezentuje poniższa tabela:


Zmiana

Źródło: Skarbiec.pl

[AKTUALIZACJA] Skarbiec przyznał, że druga zmiana nazwy wynika również z oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego. KNF nie komentuje sprawy z uwagi na tajemnicę zawodową, ale przyznaje, że kwestia nazw może budzić wątpliwości.

Urząd KNF dokonuje bieżącej analizy nazewnictwa funduszy w kontekście przepisów Rozporządzenia FRP i komunikatu Urzędu z dnia 7 sierpnia 2018 r. Kwestia nazw w kontekście Rozporządzenia FRP może budzić wątpliwości interpretacyjne po stronie podmiotów nadzorowanych, w szczególności, że niektóre nazwy nie są wprost zakazane przez Rozporządzenie, lecz wynikają z podejścia organu nadzoru, który nazwy funduszy traktuje z jednej strony jako istotny element identyfikujący dany fundusz i niosący istotny przekaz marketingowy, z drugiej umiejscawiając dany fundusz w kontekście otoczenia rynkowego, co na bazie czysto semantycznej może być kontrowersyjne. W takich sytuacjach, mając na uwadze interes uczestników funduszy i potencjalnych uczestników, Urząd KNF co do zasady zaleca podejście ostrożnościowe – komentuje Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej.
 
Czekamy na rozwój wydarzeń i przypominamy o naszej ściągawce z nowych nazw funduszy.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

KNFSkarbiec TFIzmiana nazwy

zobacz także

↑ na górę