Prognozy inwestycyjne na 2019 rok wg Esaliens TFI

29.01.2019 | Esaliens TFI
Poniżej prezentujemy czynniki, które w naszej ocenie będą wpływały na rynki inwestycyjne w 2019 roku

RYNEK OBLIGACJI - POLSKA
 • Osłabienie koniunktury gospodarczej w porównaniu do roku 2018 odroczy decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych. Oczekujemy, że w roku 2019 RPP nie podniesie stóp procentowych NBP.
 • Utrzymująca się dobra sytuacja budżetowa (m.in. dzięki lepszej ściągalności podatku VAT oraz poprawie na rynku pracy) powinna mieć przełożenie na wzrost wyceny polskich obligacji skarbowych.
 • Decyzja rządu o zablokowaniu wzrostu cen prądu redukuje prognozy wzrostu inflacji. Ze względu na spadek cen surowców energetycznych na świecie inflacja w Polsce może być relatywnie niższa.
 
RYNEK AKCJI - POLSKA
 • Atrakcyjne wyceny polskich akcji, dla których wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) wynosi 1,18 i jest poniżej historycznej średniej (1,55 za ostatnie 15 lat).
 • Wyjątkowo atrakcyjnie wyceniany jest sektor małych spółek, gdzie wskaźnik C/WK dla indeksu sWIG80 wynosi 0,89.
 • Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych powinno przyczynić się do zwiększenia popytu oraz płynności.
 • Spodziewamy się relatywnie dobrej sytuacji w gospodarce na tle innych krajów europejskich, tym niemniej dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2018 roku ze względu na pogarszające się otoczenie gospodarcze w Europie (m.in. w Niemczech).
 • Oczekujemy nieznacznego spowolnienia dynamiki wzrostu wyników spółek.
 • Wciąż nierozstrzygnięta sprawa OFE stwarza potencjalne ryzyko podaży akcji.
 
RYNEK OBLIGACJI – ŚWIAT
 • Rezerwa Federalna (FED) zakończy cykl podwyżek stóp w USA z uwagi na niższy wzrost gospodarczy oraz brak presji inflacyjnej.
 • Dynamika PKB w Unii Europejskiej i Japonii powinna utrzymać się powyżej historycznej średniej, więc polityka monetarna w naszej ocenie pozostanie w tych regionach stabilna.
 • Z uwagi na silną przecenę aktywów na rynkach wschodzących (emerging markets) w roku 2018 spodziewamy się, wobec zmiany polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej, relatywnie dobrych stóp zwrotu na tych rynkach w porównaniu do krajów rozwiniętych.
 
RYNEK AKCJI – ŚWIAT
 • Jednym z najważniejszych czynników, który będzie determinował nastroje na rynku są wojny handlowe na linii USA – reszta świata. Z jednej strony, dalsza eskalacja konfliktu może negatywnie wpływać na rynek akcji, jednakże ewentualne informacje dotyczące łagodzenia sporów mogą poprawiać nastroje wśród inwestorów.
 • Obecny poziom stóp procentowych w USA będzie przekładał się na spadek dynamiki wzrostu gospodarczego w USA, co w dalszej kolejności może wpłynąć na pogorszenie wyników amerykańskich spółek.
 • Koniec programu skupu aktywów oraz ewentualne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny może negatywnie wpłynąć na europejski rynek akcji.
 • Potencjalnym zagrożeniem dla europejskiego rynku akcji jest także tzw. hard Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.  Z kolei, gdyby doszło do powtórki referendum w sprawie Brexitu i jego wynik oznaczałby pozostanie Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej to może to wywołać falę optymizmu wśród inwestorów.
 • Obniżanie stóp procentowych oraz luźna polityka monetarna dawało w ostatnich latach silny impuls wzrostowy, jednakże wpływ tych działań na sytuację gospodarczą wyczerpał się.
 
Zespół Inwestycyjny ESALIENS  TFI

TAGI:

ESALIENS TFIkomentarze zarządzającychprognozy 2019

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Pozostałe komentarze

19
sie
Empty-hex
Weksle coraz częściej
16
sie
Empty-hex
Chińskie kontruderzenie
7
sie
Empty-hex
Podsumowanie lipca na rynkach
Kurs złota przebił ważny poziom oporu
6
sie
Empty-hex
Złoto z potencjałem do dalszych zwyżek
31
lip
Empty-hex
Zyski mają się nieźle
26
lip
Empty-hex
Rynki oczekują szybkich działań ze strony banków centralnych
Rośnie presja na cięcie stóp procentowych
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę