Wyniki funduszy zagranicznych w 2018 roku

24.01.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Początek roku to zazwyczaj czas robienia planów i prognoz na najbliższe miesiące. To również czas podsumowań. Sprawdzamy, jak radziły sobie fundusze zagraniczne w 2018 roku

Miniony rok był bardzo trudny dla inwestorów.  Po wyjątkowo spokojnym 2017 roku, przyszła kolej na powrót emocji i dużej zmienności. Ostatecznie ujemne wyniki wypracowała większość głównych klas aktywów – od akcji przez obligacje, od rynków rozwiniętych po rozwijające się. Rynkom nie sprzyjało m.in. zaostrzenie polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną czy wojna handlowa zapoczątkowana przez administrację Donalda Trumpa. Do tego doszły obawy o spowolnienie gospodarki.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

To co sprzyjało polskim inwestorom to zmiany na rynku walutowym. Jak często podkreślamy, zmiany kursów walut często odgrywają istotną rolę w ostatecznych wynikach funduszy. Według danych NBP, kurs złotego wobec dolara spadł w 2018 r. o -8%, a względem euro o -3%. Osłabienie złotego sprzyjało więc portfelom klientów, którzy nie zabezpieczyli ryzyka walutowego.
 
Średnie stopy zwrotu funduszy zagranicznych akcyjnych i mieszanych - 2018 rok

Tę zależność dobrze obrazują przykłady kilku grup. Fundusze akcji amerykańskich straciły średnio blisko -6,5% w USD, ale już licząc w PLN, ich wynik był dodatni i wyniósł średnio +1,7%. Wyższy wynik w 2018 roku wypracowały fundusze akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii. Wprawdzie w USD straciły średnio -2,3%, ale wynik w PLN, dzięki osłabieniu złotego, to już +6,3%. Tylko nieco mniej zarobiły fundusze akcji zagranicznych sektora technologicznego wyceniane w PLN (ponad +5,3%). W ramach tych trzech grup w ofercie dominują tytuły uczestnictwa wyceniane w walutach obcych, a jeśli są dostępne jednostki złotowe, to zazwyczaj mają wszyte zabezpieczenie ryzyka walutowego (PLN hedged). Z tych trzech grup najwyższy wynik osiągnął BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) +10,1%.

Wyższą stopę zwrotu wypracowały jedynie dwa fundusze JPM inwestujące na Bliskim Wchodzie, a średni wynik całej grupy w PLN to solidne +5,9%.

Więcej o zachowaniu różnych giełd w 2018 roku przeczytasz w tekście: Gdzie warto było inwestować w 2018?
 
Na 23 grupy funduszy akcyjnych i mieszanych, dla których wyliczamy średnie, dodatni wynik w PLN wypracowały jeszcze fundusze akcji Ameryki Łacińskiej, akcji rosyjskich oraz akcji zagranicznych sektora nieruchomości. W dolarze tej sztuki nie dokonała żadna grupa. Podsumowując, na ponad 1800 dostępnych jednostek funduszy o wyższym ryzyku, zysk osiągnęła zaledwie co dziesiąta.
 

Bezpieczne przystanie również zawiodły, ale wynik w PLN był lepszy


Średnie stopy zwrotu funduszy zagranicznych dłużnych i gotówkowych - 2018 rok

Rok 2018 był o tyle trudny, że praktycznie trudno było się „schować”. Tak zwane bezpieczne przystanie, takie jak amerykańskie obligacje skarbowe i korporacyjne o ratingu inwestycyjnym czy metale szlachetne również zawiodły. Niemal wszystkie grupy funduszy poniosły w USD stratę. Tu ponownie najlepiej poradziły sobie jednostki wyceniane w PLN, a najwyższą stopę zwrotu wypracował HSBC GIF US Dollar Bond EC (PLN) +6,7%.

 Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze zagranicznewyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę