Investor Akcji Spółek Dywidendowych - „zagraniczny as” w rękawie

15.01.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 15 stycznia 2019 r.

Fundusz: Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Investor Akcji Spółek Dywidendowych to kolejna propozycja z oferty Investors TFI, należąca do „królewskiej kategorii”, czyli akcji polskich uniwersalnych. Fundusz ma interesującą historię, nie tylko dlatego że jest „weteranem” polskiego rynku (funkcjonuje od 1998 r.), ale również z uwagi na fakt, że przeszedł szereg modyfikacji – od zarządzającego (od II poł. 2016 r. za sterami produktu stoi Grzegorz Czekaj), po politykę inwestycyjną. O ile wcześniej ciężar portfela był przesunięty w stronę spółek z indeksu WIG20, o tyle obecnie jest on niemal równomiernie rozłożony między nimi, a podmiotami z segmentu MiŚ. Dodatkowym, znaczącym elementem tej „układanki” jest komponent zagraniczny (do 30% portfela), a popularnymi kierunkami są np. Stany Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej. Co więcej, udział spółek spoza rodzimego podwórka jest relatywnie wysoki (ok. 30% vs średnia 15%). W rezultacie benchmark funduszu jest jedynie „poprzeczką” w kontekście wyników, a nie wzorcem dla struktury portfela. Warto dodać, że w ramach przyjętej strategii zarządzający ma relatywnie dużą swobodę na realizację pomysłów inwestycyjnych – odchylenia względem benchmarku mogą wynosić do +/- 5 pkt proc., co można określić jako znaczące na tle grupy. Jest to o tyle istotne, że portfel jest mocno skoncentrowany, zatem to właśnie selekcja odgrywa kluczową rolę w kontekście osiąganych wyników. Rysą na „wizerunku” funduszu jest wysoka opłata za nabycie – jedna z najwyższych w grupie.

Komentarz do wyników
Choć fundusz ma wieloletnią historię, to jednak w analizie skupiliśmy się na okresie funkcjonowania produktu w „nowej formule”. Ubiegłoroczna, kapryśna koniunktura odcisnęła piętno na wynikach funduszy akcji polskich – wszystkie produkty z grupy znalazły się pod kreską. Choć strat nie udało się uniknąć również w przypadku funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych, to jednak udało się je znacznie ograniczyć. W efekcie z wynikiem (-5,6%) produkt zajął miejsce na podium zestawienia – 2 pozycja na 56 rozwiązań. Warto dodać, że wówczas indeks WIG stracił -9,5%. Niemniej jednak dywersyfikacja geograficzna portfela oraz selekcja spółek przyczyniły się do pozytywnego różnicowania funduszu na tle rywali, w większym stopniu preferujących polskie aktywa. W dłuższym analizowanym okresie wyniki produktu również umożliwiły zajęcie pozycji w górnej części tabeli, a nadwyżka nad konkurencją była znacząca. Dla przykładu w dwuletnim horyzoncie czasowym produkt ze stopą zwrotu na poziomie (+16,8%) przekroczył średnią aż o +20,4 pkt proc. Duża w tym zasługa zdyskontowania hossy na spółkach technologicznych – w portfelu funduszu były obecne m.in. takie podmioty jak: Alibaba, Alphabet, Microsoft, Amazon czy Facebook. Naturalnie przełożyło się to na efektywność rozwiązania. Choć ryzyko funduszu, mierzone wskaźnikiem TE, jest jednym z wyższych w grupie, to jednak zarówno w krótkim (12M), jak i długim (36M) terminie relacja zysku do ryzyka jest ponadprzeciętnym poziomie – produkt legitymuje się notami 4a w Rankingu Analiz Online.

Uzasadnienie oceny
Choć aktualna strategia inwestycyjna funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych jest realizowana relatywnie niedługo (niecałe 3 lata), nieco utrudniając rzetelną ocenę rozwiązania, to jednak można pokusić się o wnioski. Historia pokazuje, że jest to solidny produkt o ciekawej konstrukcji. Aktywne zarządzanie, poszukiwanie wartości dodanej na różnych szerokościach geograficznych oraz pozytywna historia wynikowa przemawiają na korzyść tego rozwiązania. Niemniej jednak nie jest to fundusz dla każdego, bowiem dedykowany jest nieco bardziej świadomym inwestorom, którzy poszukują rozwiązania z „dopalaczem”, nie zaś tym, którzy oczekują czystej ekspozycji na rodzimy parkiet. Mając na uwadze zalety i wady oraz relatywnie krótką historię wynikową (szczególnie biorąc pod uwagę, że dedykowany okres inwestycji w przypadku rozwiązań akcyjnych to co do zasady ok. 5 lat) zdecydowaliśmy się przyznać funduszowi ocenę 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczony zarządzający.
  • Relatywnie duża elastyczność portfela, nieskrępowana ścisłym przywiązaniem do benchmarku.
  • Znaczna skala przeważeń i niedoważeń stwarza realną szansę w walce o wynik w przypadku trafnych zakładów rynkowych.
  • Szerokie spektrum inwestycyjne umożliwia poszukiwania wartości dodanej na zagranicznych rynkach i jednocześnie zapewnia dywersyfikację geograficzną portfela.
  • Wysoka opłata manipulacyjna.
  • W okresach relatywnej siły polskiego parkietu stopy zwrotu mogą być niższe niż u rywali, którzy w większym stopniu partycypują w zyskach rodzimej giełdy.

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę