Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

14.01.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Grudzień był czwartym z rzędu miesiącem z przewagą umorzeń. Głównie dotknęły one kilku funduszy dedykowanych pojedynczym inwestorom; łączny bilans sprzedaży całego rynku przekroczył -8,0 mld zł. W przypadku szeroko dostępnych funduszy (tzw. detalicznych) przewaga umorzeń nad nabyciami była niższa (-2,2 mld zł), choć wyższa niż w poprzednich dwóch miesiącach.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych (mln zł)

Wśród funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona klientów praktycznie wszystkie segmenty zakończyły miesiąc z ujemnym saldem wpłat i wypłat. Z zestawienia wynika, że dodatni bilans sprzedaży osiągnęły fundusze mieszane, w rzeczywistości jest to efekt zmiany strategii dwóch funduszy absolute return na mieszaną (a co za tym idzie doszło do przesunięć aktywów w ramach tych dwóch segmentów o wartości ponad 0,2 mld zł).

Saldo wpłat i wypłat do funduszy (mln zł)

Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy dłużnych (łącznie blisko -1,0 mld zł). W tym segmencie zdecydowanie najsłabiej wypadły fundusze obligacji korporacyjnych, dla których grudzień był pod tym względem najgorszym miesiącem w historii. Przewaga umorzeń przekroczyła -1,1 mld zł, w tym z dwóch produktów Santander TFI klienci wypłacili blisko -0,5 mld zł, a z kolejnych dwóch funduszy działających pod marką Open Finance ponad -0,4 mld zł. Inwestorzy wycofują środki z funduszy obligacji korporacyjnych nieprzerwanie od marca zeszłego roku (łącznie w skali całego 2018 roku wypłacili z nich blisko -4,6 mld zł netto). Zdecydowanie lepiej radzą sobie fundusze z grupy obligacji skarbowych i o strategii uniwersalnej. To w nich znalazły się dwa sprzedażowe hity z grudnia: PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) oraz NN Obligacji (NN FIO).

W grudniu drugie miejsce na niechlubnym podium zajęły fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wśród towarzystw oferujących produkty realizujące tę strategię najsłabiej wypadły Trigon TFI, Rockbridge TFI oraz PKO TFI. W sumie w całym roku klienci wypłacili z tego typu funduszy -5,2 mld zł netto.

Wciąż w niełasce klientów pozostają fundusze akcji, które notują ujemny bilans sprzedaży od lutego 2018 roku – w grudniu klienci wypłacili z nich netto -0,4 mld zł. Podobnie jak w listopadzie, środki wypłacano przede wszystkim z rozwiązań inwestujących na zagranicznych parkietach. Klienci stronią zwłaszcza od funduszy, które skupiają się na spółkach technologicznych, co może być pokłosiem giełdowej zadyszki w tym segmencie rynku.
 
Odpływy dotknęły także fundusze gotówkowe, z których klienci wypłacili łącznie -0,1 mld zł netto. Przewagę umorzeń zanotował m.in. bestseller 2018 roku – PKO Skarbowy. Mimo słabszego miesiąca, to jedyna grupa, która zakończyła 2018 rok z dodatnim saldem wpłat i wypłat – przez 12 miesięcy klienci wpłacili do nich +13,7 mld zł.

To dzięki funduszom gotówkowym udało się zakończyć rok z niewielką przewagą wpłat nad wypłatami, która ostatecznie wyniosła +0,6 mld zł. To dane dla segmentu funduszy szeroko dostępnych. W przypadku funduszy dedykowanych pojedynczym inwestorom bilans sprzedaży był ujemny i wyniósł -13,1 mld zł.

Saldo wpłat i wypłat detalicznych funduszy inwestycyjnych (mln zł)


Zespół Analizy Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę