Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

11.01.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
Grudzień przyniósł załamanie na globalnych rynkach finansowych – wartość indeksu MSCI AC World, który grupuje spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, spadła o -7,2%, najwięcej w całym roku. Niepokoje wobec ewentualnego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych wywołały wyprzedaż na rynkach. Szczególnie mocno ucierpiała Wall Street (S&P500 stracił -9,2%). W ślad za amerykańskimi indeksami poszły giełdy w większości zakątków świata. Na GPW było nieco spokojniej – w grudniu indeks WIG stracił -0,9%, wyraźnie mniej na tle pozostałych giełd. Wśród polskich spółek relatywnie lepiej radziły sobie blue chipy – straciły -0,6%, podczas sWIG80 spadł o blisko -3,4%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Miesięczna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych


Trudna sytuacja rynkowa zaciążyła wynikom inwestycyjnym funduszy z ekspozycją na akcje, a to w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach – w grudniu wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o blisko -11,0 mld zł, do 256,8 mld zł. To już piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła.

Aktywa netto segmentów i ich udział w rynku - grudzień 2018


Za grudniowy spadek aktywów przede wszystkim odpowiadają fundusze aktywów niepublicznych – wartość zarządzanych przez nie środków jest o prawie -8,0 mld zł niższa niż w listopadzie (jeden z większych spadków w historii), i wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł. To najniższy poziom od ponad trzech lat. Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania.

Miniony miesiąc nie był udany również dla funduszy akcji – ich aktywa zmniejszyły się o prawie -1,2 mld zł (-4,4%). To z jednej strony efekt bardzo trudnej sytuacji rynkowej – większość produktów z tego segmentu zakończyła grudzień pod kreską – z drugiej zaś kontynuacji przewagi umorzeń nad wpłatami, która trwa od lutego 2018 r.  

Trwa również spadek aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu – grudzień był siódmym miesiącem z rzędu, gdy wartość kapitału uległa zmniejszeniu (-0,8 mld zł, -8,3%). Zadecydował o tym przede wszystkim ujemny bilans sprzedaży – środki wycofywane są nieprzerwanie od ponad roku. Klientów z jednej strony zniechęcają nie najlepsze stopy zwrotu, z drugiej zaś umorzenia to efekt ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem.

Miniony miesiąc nie sprzyjał również funduszom dłużnym – wartość aktywów na koniec grudnia była o -0,8 mld zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,8%). To niemal wyłącznie wynik przewagi umorzeń nad wpłatami. Inwestorzy wycofują środki przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych – w efekcie ich aktywa spadły w grudniu o ponad -0,9 mld zł.

Grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 r., kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych. Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był dodatni).
Wzrostu aktywów doświadczyły tylko dwa relatywnie niewielkie segmenty funduszy – sekurytyzacyjne i nieruchomości. W obu przypadkach stoi za tym dodatni wynik z tytułu zarządzania.

Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę