Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (grudzień 2018)

11.01.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Analizy Online
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria, by znaleźć się na liście najlepszych funduszy. Produkty te muszą spełniać 2 warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. oraz 36-mies. na koniec grudnia 2018 roku (w sumie minimum 7).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W segmencie funduszy akcyjnych praktycznie nie było zmian. Najwyższymi ocenami mogą się pochwalić 2 fundusze akcji polskich małych i średnich spółek i 6 funduszy o uniwersalnej strategii. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO). Jest to jedyny fundusz akcyjny, który trafia do naszego zestawienia od początku jego przygotowywania, czyli od 3 lat (12 serii). Fundusz ten ma najwyższe oceny w Rankingu Analiz Online i to w obu horyzontach (rocznym i trzyletnim). W dodatku może się pochwalić najwyższą ocenę w Ratingu (5 gwiazdek), czyli jest najwyżej oceniany nie tylko pod względem ilościowym (wyniki, ryzyko itp.), jak i jakościowym (dobry proces inwestycyjny, doświadczeni zarządzający). Wysoką częstotliwość obecności w zestawieniu najlepszych funduszy mogą pochwalić się także: NN Akcji (NN FIO) oraz Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO).
 
Fundusze

Wśród funduszy mieszanych też nie mieliśmy wielu zmian, dlatego również skupmy się na tych, które najdłużej występują w naszym zestawieniu „najlepszych funduszy do budowy portfela” (i to we wszystkich edycjach raportu, czyli bez przerwy od trzech lat). Tu mamy cztery takie przypadki: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO), Investor Zrównoważony (Investor FIO) oraz PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO). Z zestawienia wypadł Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO).
 
Fundusze
Znacznie więcej przetasowań odnotowaliśmy w segmencie funduszy dłużnych i gotówkowych. Po pierwszy z naszego zestawienia wypadły dwa fundusze z Ipopema TFI, co związane jest jedynie ze zmianą w zespole zarządzających (i zawieszeniem ratingu), a nie z pogorszeniem ich jakości. Gdy tylko będziemy w stanie ocenić wpływ tych zmian na efektywność funduszy, wrócimy do nadawania Ratingów.
 
Z zestawienia najlepszych funduszy obligacji korporacyjnych wypadł Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO), m.in. laureat nagrody Alfa 2017. Fundusz ma za sobą trudną końcówkę roku, co wpłynęło na pogorszenie ocen w Rankingu. Z grona najlepszych funduszy obligacji o uniwersalnej strategii wypadł natomiast GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO), a z gotówkowych - PKO Płynnościowy SFIO.
 
Mamy też jedną zmianę pozytywną – po raz pierwszy w naszym zestawieniu znalazł się UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) - młodszy brat flagowego produktu spod egidy Union Investment TFI, czyli UniKorona Pieniężny (obecnie UniKorona Dochodowy). Są one bardzo zbliżone, zarówno w zakresie polityki inwestycyjnej, jak i kształtu portfela. W zeszłym roku po raz pierwszy został oceniony przez naszych analityków – i to od razu na bardzo wysoką notę – 5 gwiazdek. Warto też wspomnieć, że „starszy” brat – wspomniany fundusz UniKorona Dochodowy – w zestawieniu najlepszych funduszy gotówkowych figuruje nieprzerwanie od początku naszego rankingu, czyli od 3 lat. Taki sam świetny wynik osiągnął GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO).
 
Fundusze
Ostatecznie liderem naszego zestawienia zostało Union Investment TFI (z 8 funduszami). Na drugie miejsce spadło PKO TFI z 7 reprezentantami. Po czterech reprezentantów mają natomiast Investors TFI oraz NN Investment Partners TFI.
 
W kolejnym raporcie, którego publikację planujemy na początek kwietnia nie będzie już grupy funduszy gotówkowych, będzie natomiast więcej grup funduszy dłużnych. To efekt zmian w klasyfikacji, będących pokłosiem wprowadzenia w życie wytycznych rozporządzenia FRP.  
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę