Investors TFI zapowiada wejście w PPK

10.01.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Niyazz / shutterstock.com
Investors TFI liczy na wzrost aktywów w 2019 r. W planach ma m.in. uruchomienie funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK

Investors TFI w 2018 roku zwiększył aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych z 6 do 7,2 mld zł (20%). Wzrosła też liczba klientów, z ok. 100 tys. w 2017 roku do ponad 116 tys. obecnie. – Liczymy na dalszy wzrost, ale ten rok będzie jednak wymagający, m.in. ze względu na trudniejsze otoczenie rynkowe – mówi prezes towarzystwa Zbigniew Wójtowicz. Fundusze dłużne Investors TFI przyciągnęły w zeszłym roku ponad 1,1 mld zł netto. Dodatnim saldem sprzedaży zakończyły rok także fundusze mieszane, które pozyskały łącznie niemal 300 mln zł. – W dalszym ciągu będziemy się koncentrować na aktywnym i efektywnym zarządzaniu funduszami, rozwojem współpracy z partnerami, co powinno dać nam solidny wzrost organiczny – powiedział Wójtowicz.
 
Plany Investors TFI na 2019 rok obejmują przede wszystkim uruchomienie funduszy zdefiniowanej daty i zaoferowanie pracodawcom współpracy przy tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. – Od dawna współpracujemy zarówno z małymi i średnimi, jak i podmiotami zatrudniającymi kilka tysięcy osób, przy zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Możemy teraz przedstawić przedsiębiorcom i pracownikom ofertę uwzględniającą specyfikę PPK - powiedział Wójtowicz. Według szacunków towarzystwa, aby nowe PPK stały się rentowne, konieczne będzie pozyskanie kilkudziesięciu tysięcy uczestników, co docelowo dawałoby roczny napływ nowych środków w wysokości około 100 mln zł. Według szacunków rentowność zostanie osiągnięta w okresie 5-7 lat.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

/az

TAGI:

Investors TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę