Skarbiec TFI podsumowuje rok 2018

09.01.2019 | Skarbiec TFI
Skarbiec TFI na koniec grudnia 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości 4,4 mld zł, saldo wpłat i wypłat w całym roku wyniosło +201 mln zł

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 1,6 mld zł, co oznacza spadek o 17% w porównaniu z końcem 2017 roku.
Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 2,38 mld zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z końcem 2017. Sprzedaż netto za okres styczeń - grudzień 2018 wyniosła łącznie 201 mln zł.

Rok 2018 to dla inwestorów jeden z najtrudniejszych w ostatnich latach. Niewiele klas aktywów pozwoliło klientom zarobić. Na rynkach królowała zmienność, a słabsze zachowanie polskiej giełdy nie zachęcało do znaczących zakupów funduszy. Przez większość tego niełatwego czasu Skarbiec TFI był w stanie pozyskiwać nowe aktywa i regularnie zwiększać poziom aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem. Ostatni kwartał roku, który przyniósł silną przecenę także na odpornym do tej pory rynku amerykańskim, odbił się negatywnie także na naszej sprzedaży. To był niewątpliwie bardzo wymagający rok dla wszystkich inwestorów, ale uważamy, że Skarbiec TFI poradził sobie na tym trudnym rynku bardzo dobrze, utrzymując silną pozycję konkurencyjną i mocną bazę Klientów.”-  mówi Ewa Radkowska- Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI.

W grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych na plusie zakończyły rok 2018 dwa fundusze: Skarbiec - Top Brands z aktywami na poziomie 56,6 mln PLN (+22,1% YTD) i Skarbiec - Market Neutral z aktywami na poziomie 46,2 mln PLN (+236,3% YTD). Najmniejsze spadki zanotowaliśmy w jednym z największych funduszy tj. w Skarbiec - Spółek Wzrostowych z aktywami na poziomie 395,5 mln PLN (-1,1% YTD). Lepszy rok ma za sobą grupa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI: Skarbiec Oszczędnościowy – z aktywami na poziomie 811,1 mln PLN wzrósł o 199% YTD i Skarbiec Obligacja z aktywami na poziomie 303,7 mln PLN- wzrost o 92,3% YTD - dodaje Ewa Radkowska- Świętoń.


Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi. 

Wartość

Źródło: Skarbiec Holding S.A.

* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds  SFIO oraz mFunduszy, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do inwestorów indywidulanych.
** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami.

TAGI:

Ewa Radkowska-ŚwiętońSkarbiec TFIwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę