Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

07.01.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
W grudniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 404 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 318 miało wystarczająco długą historię, by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Swoje pierwsze krótkoterminowe oceny otrzymało sześć funduszy, z czego trzy to produkty z oferty PKO TFI. Z grona tego najlepiej wypadł PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO), jeden z pięciu funduszy portfelowych z oferty towarzystwa, który zadebiutował na „czwórkę”. Najwyższą ocenę otrzymał natomiast Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO). W grudniu dwa fundusze otrzymały pierwsze oceny w horyzoncie 36-miesięcznym. Najlepiej wypadł UniAktywny Dochodowy (d. UniAktywny Pieniężny), który dzięki wysokiej efektywności uzyskał najwyższą z not (5a).
 
Wybraliśmy dwa fundusze, których ocena rankingowa w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniła zarówno in plus, jak i in minus. Wzrostu efektywności doświadczył Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO). Po rocznym okresie słabości, z ocenami rankingowymi na najniższym możliwym poziomie, wczesnym latem 2018 r. efektywność zaczęła się stopniowo poprawiać – fundusz w końcu otrzymał „trójkę”. Październik przyniósł pierwszą od blisko dwóch lat oceną 4a, a w grudniu nota wzrosła do poziomu 5a.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - ranking Analiz Online

Produkt z oferty Pekao TFI skupia się na papierach notowanych w USA. Kapitał inwestowany jest w sposób pośredni – poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Cechą charakterystyczną Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest brak zabezpieczenia walutowego – aktywa bazowe denominowane są w dolarze amerykańskim. W ubiegłym roku był to czynnik wspierający – amerykańska waluta umocniła się względem złotego o +7,5%.

Na drugim biegunie znalazł się Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO), jeden
z najstarszych funduszy aktywnej alokacji na rynku, posiadacz 5-gwiazdkowego Ratingu Analiz Online oraz laureat nagrody Alfa 2013. Ostatnie miesiące nie były dla tego produktu najłatwiejsze – od połowy 2018 r. efektywność na tle grupy znacząco się pogorszyła. W listopadzie ocena rankingowa spadła do poziomu 1a i choć dla Noble Fund Mieszany chwilowa zadyszka to nic nadzwyczajnego, tak niskiej noty nie otrzymał od stycznia 2015 r.

Noble Fund Mieszany - ranking Analiz Online

Zgodnie z modelową strukturą portfela, udział papierów udziałowych i dłużnych może znajdować się w przedziale od 20 do 80%. W drugim półroczu 2018 r. alokacja w akcje uległa zmniejszeniu – z ponad 60% na koniec czerwca do niespełna 50% na koniec listopada. W portfelu akcyjnym dominowały papiery polskich spółek (ponad 70%), szczególnie tych z sektora dóbr konsumenckich wyższego rzędu oraz finansów.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę