Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wyniki funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

03.01.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Grudniowa korekta na giełdach odcisnęła piętno na wynikach funduszy inwestycyjnych. Na czele zestawienia znalazły się fundusze kojarzone z bezpieczną przystanią

Z perspektywy globalnych rynków grudzień nie tylko nie przyniósł rajdu Świętego Mikołaja, ale był jednym z gorszych miesięcy 2018 roku. Indeks MSCI AC World[1] stracił -7,2%. To głównie efekt pogorszenia koniunktury na rynkach rozwiniętych, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P500 stracił -9,2%, przecena dotknęła także spółek technologicznych, które przez długi czas były motorem napędowym rynkowej hossy. Przyczyną spadków były przede wszystkim niepokoje dotyczące perspektyw dla amerykańskiej gospodarki oraz możliwej recesji. Obawy budziły też działania Fedu, które zdaniem niektórych mogą okazać się niedostosowane do potrzeb gospodarki i rynku. Ostatnia podwyżka stóp procentowych była oczekiwana, jednak złagodzenie stanowiska nie było tak duże, jak oczekiwałyby rynki, co pociągnęło za sobą dalszą wyprzedaż. Znacznie lepiej było na krajowym rynku, choć i tak główne indeksy zakończyły miesiąc z niewielką stratą.

Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

Na czele miesięcznego zestawienia znalazły się fundusze inwestujące na rynku złota. Ostatnie tygodnie 2018 roku były bardzo udane dla inwestujących w złoty kruszec. Jego cena wybiła się ponad granicę 1280 dolarów za uncję, osiągając poziom najwyższy od pół roku. Wzrost cen to głównie efekt zawirowań na giełdach, a także osłabienia amerykańskiego dolara. Najwięcej zarobił PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), który jako jedyny zakończył grudzień z dwucyfrową stopą zwrotu (+12,3%), a średni wynik w grupie wyniósł +6,1%.

Kolejne miejsca naszego miesięcznego zestawienia zajęły fundusze inwestujące głównie na rynku długu. Rentowność polskich obligacji skarbowych ustanowiła tegoroczne minima, w przypadku 10-latek spadła z ponad 3,0% do nieco ponad 2,8%. Ideks obligacji skarbowych IROS, pokazujący zmiany cen obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, zyskał +0,94%, najwięcej w tym roku (a IROS-10 aż +2,03%). Fundusze dłużne papierów skarbowych zarobiły w grudniu średnio +0,8%, a dłużne uniwersalne +0,6%. Bardzo dobry miesiąc mają za sobą także fundusze gotówkowe, które średnio zarobiły +0,3%. Najsłabiej wypadły natomiast fundusze obligacji korporacyjnych ze średnim wynikiem na poziomie +0,1%. Na ponad 150 funduszy polskich papierów dłużnych oraz gotówkowych 12 zakończyło miesiąc z wynikiem przekraczającym +1,0%. Z funduszy wycenianych w PLN najwięcej zarobił UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) +1,4%, który kontynuował dobrą passę rozpoczętą w połowie września (wynik roczny to +0,2%). Kolejne miejsca zajęły w grudniu PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) z wynikiem +1,3% (+3,5% w całym roku) oraz UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) +1,3% (+2,1% w całym roku). Siedem funduszy zakończyło miesiąc pod kreską, w większości były to produkty inwestujące w obligacje korporacyjne oraz jeden o strategii uniwersalnej - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) -0,08% oraz dwa gotówkowe: ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) -0,02% i Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) -0,41%.

Z większym rozrzutem wyników mieliśmy do czynienia w segmencie funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu. Dwie trzecie z nich zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższy wypracował Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) +3,2%. Mimo udanego miesiąca, roczny wynik jest wciąż na minusie (-7,7%). Najgorzej wypadły natomiast fundusze inwestujące w obligacje wysokodochodowe (high yield), w tym największą stratę poniósł Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) -3,2%.

Grudzień zdecydowanie nie sprzyjał inwestującym na rynkach akcji. Niemal wszystkie z ponad 200 dostępnych funduszy akcyjnych zanotowały stratę. Wśród tych, które ochroniły kapitał znalazły się głównie te o strategii short (zarabiają, gdy rynki tracą) oraz zaskakująco fundusz akcji polskich małych i średnich spółek – UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) +1,3% (roczny wynik jest na minusie -20,8%) oraz Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO). To jedyne fundusze akcji polskich z dodatnim wynikiem w grudniu. Generalnie krajowy rynek akcji nie rozpieszczał inwestorów, choć i tak zachowywał się zdecydowanie lepiej od rynków rozwiniętych. Indeks największych spółek WIG20 stracił „tylko” -0,6%, z kolei indeks średnich przedsiębiorstw mWIG40 -0,9%, a sWIG80 -3,4%. Średnie stopy zwrotu funduszy były nieco słabsze – inwestujące szeroko na polskim rynku (uniwersalne) straciły średnio -2,0%, a akcji małych i średnich spółek -1,8%. W kilku przypadkach straty przekroczyły -5,0%. Wśród nich znalazły się produkty, które inwestują także na zagranicznych rynkach, a to one zachowywały się zdecydowanie gorzej.

Wszystkie fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach akcji poniosły w grudniu stratę. W przypadku kilku funduszy akcji amerykańskich była ona nawet dwucyfrowa, a średni wynik tej grupy wyniósł -11,2%. W dolnej części zestawienia znalazło się też sporo funduszy inwestujących na innych rynkach rozwiniętych. Dla przykładu fundusze akcji europejskich straciły średnio -7,1%, a globalne -6,8%. Nieco lepiej wypadły rynki wchodzące, a średni wynik funduszy akcji EM wyniósł -3,6%.

Zdecydowanie lepiej wypadły fundusze mieszane, które straty poniesione na części akcyjnej mogły częściowo zrekompensować niezłym wynikiem portfela dłużnego. Co piąty fundusz mieszany przyniósł niewielki zysk, a średni wynik funduszy stabilnego wzrostu to -0,2%, a zrównoważonych -0,8%.
 
Cały 2018 rok inwestorzy zapamiętają jako jeden z najsłabszych w naszej krótkiej historii rynku kapitałowego. Większość rynków akcji, patrząc przez pryzmat głównych indeksów giełdowych, skończyła rok pod kreską. Również na warszawskiej giełdzie nie było łatwo o zarobek, WIG stracił łącznie -9,5%, WIG20 -7,5%, ale indeksy mniejszych spółek miały już straty dwucyfrowe (mWIG40 -19,3%, a sWIG80 aż -27,6%). Rynki zagraniczne także przyniosły w większości straty, począwszy od tureckiego (indeks spadł o -20,9%, do tego doszło osłabienie liry). To właśnie fundusze akcji tureckich straciły najwięcej w całym 2018 roku – średnio -36,6%. Fundusze akcji polskich straciły średnio -15,3% (o uniwersalnej strategii) oraz -19,7% (akcji małych i średnich spółek). Słabo wypadły także rynki rozwinięte; niemiecki DAX stracił -18,3%, a amerykański, mimo że przez trzy kwartały liderował rynkom, stracił -6,2% (S&P 500). Rynkom nie sprzyjało m.in. spodziewane nadejście spowolnienia w gospodarce, wojna handlowa na linii USA i Chiny, jastrzębi Fed, a w Polsce m.in. afera GetBacku.

Zawiodły również bezpieczne przystanie, za jakie uchodzą amerykańskie obligacje skarbowe i korporacyjne o ratingu inwestycyjnym czy metale szlachetne. Na tym tle solidnie wypadły polskie obligacje skarbowe. Rentowności spadały (ceny rosły) na przestrzeni całego roku i w efekcie np. w przypadku papierów 10-letnich bardzo zbliżyły się poziomem do rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych. Dość powiedzieć, że najlepszą grupą funduszy inwestycyjnych były w ubiegłym roku fundusze polskich obligacji skarbowych. Średnia stopa zwrotu wyniosła +2,2%.
 
Zespół Analiz Online


[1] MSCI AC World odzwierciedla zachowanie 23 głównych indeksów giełdowych z krajów rozwiniętych i 24 z krajów wschodzących.

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotawyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę