Zawieszenie ratingów dla funduszy Ipopema Obligacji, Ipopema Dłużny i Ipopema Gotówkowy

02.01.2019 | Zespół Analiz Online
W październiku informowaliśmy o planowanym przejściu do Quercus TFI Jarosława Jamki, Mariusza Zaroda i Piotra Milińskiego, pełniących do końca grudnia odpowiednio role wiceprezesa Ipopema TFI i Chief Investment Officer, Head of Interest Rates and Credits oraz zarządzającego funduszami. Trudno dokładnie ocenić wpływ poszczególnych osób na konkretne rozwiązania, jednak ich odejście jest na tyle istotną zmianą personalną, że podjęliśmy decyzję o zawieszeniu dotychczasowych ratingów dla trzech funduszy:

  • Ipopema Gotówkowy – dotychczas 4 gwiazdki,
  • Ipopema Obligacji – dotychczas 5 gwiazdek,
  • Ipopema Dłużny – dotychczas 5 gwiazdek.

Do tej pory wyróżniały się one na tle konkurencji wysoką efektywnością zarządzania zarówno w krótkim, jak i w długim terminie, i niezmiennie utrzymywały bardzo dobrą kondycję. Pod względem wyników zazwyczaj zajmowały miejsca w pierwszych kwartylach swoich grup porównawczych. Co istotne, realizowane w ramach tych funduszy strategie inwestycyjne sprawdziły się w bardzo zmiennych warunkach rynkowych, głównie dzięki dużej aktywności zarządzania i szerokiej dywersyfikacji portfeli. Ponadto Ipopema Obligacji w 2016 r. został uhonorowany nagrodą Alfa Analiz Online dla najlepszego funduszu dłużnego polskiego papierów skarbowych.

Pomimo to uznaliśmy, że zmiany kadrowe są zbyt istotne, by pozostawić oceny ratingowe w mocy. Nie możemy pozostać na nie obojętni, gdyż w przyszłości mogą wpłynąć na charakter funduszy, a także ich wyniki. Postąpiliśmy tak, mimo że w zespole dłużnym Ipopema TFI pozostał Bogusław Stefaniak, zajmujący obecnie stanowisko Head of Fixed Income, zarządzający dotychczas Ipopema Obligacji. Uznaliśmy, że w przypadku tak wysokich ocen zasadnym jest ich zawieszanie, by upewnić się co do ich adekwatności. Na to jednak potrzeba czasu. Chociaż do tej pory nie zapowiedziano żadnych zmian w politykach inwestycyjnych wskazanych funduszy, do ich oceny powrócimy, kiedy uzyskamy pewność co do kształtu realizowanych przez nie strategii.

Zespół Analiz Online

TAGI:

Ipopema TFIzawieszenie

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę