Warta z ofertą PPK

14.12.2018 | analizy.pl
Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdza prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych od 1 lipca przyszłego roku zastosują podmioty zatrudniające, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., co najmniej 250 osób.
W gronie firm oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe znajdzie się Warta, która jako pierwsza firma ubezpieczeniowa, która potwierdziła ten krok. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Firma utworzy dziewięć funduszy zdefiniowanej daty (UFK z częścią ochronną). Za zarządzanie aktywami odpowiadać będzie zespół wewnętrznych ekspertów.

TUnŻ Warta obsługuje obecnie ponad 5 mln klientów w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin, korzystających z ochrony życia i zdrowia w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Na koniec czerwca br. aktywa oferowanych funduszy kapitałowych (UFK) warte były 1,1 mld zł. Dodatkowo, zespół Warty zarządza aktywami spółki TUiR Warta. Łącznie aktywa warte są ponad 10 mld zł.

Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, w pierwszym etapie zainteresowanych utworzeniem funduszy w ramach PPK będzie około 20 instytucji finansowych. 
Na koniec września br. warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełniało łącznie 45 instytucji, z tego: 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 10 powszechnych towarzystw emerytalnych oraz 21 zakładów ubezpieczeń.

/aol

TAGI:

produkty

zobacz także

↑ na górę