Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek - „wynikowa przeplatanka”

11.12.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 11 grudnia 2018 r.

Fundusz: Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek można określić jako produkt „zgodny z opisem”. W jego portfelu znajdziemy bowiem wyłącznie spółki o średniej i małej kapitalizacji, przy czym znacznie większą rolę grają pierwsze z wymienionych. Nie ma w nim więc reprezentantów polskich blue chipów, co nie jest regułą u konkurentów. Jednocześnie jest to jeden z większych funduszy z tej grupy na polskim rynku, wobec czego zarządzający (Tomasz Manowiec) szuka również pomysłów inwestycyjnych wśród małych i średnich spółek zagranicznych (do 20% portfela). Główne kierunki to rynki rozwinięte – przede wszystkim Europa Zachodnia, w drugiej kolejności Stany Zjednoczone. Rynki wschodzące, poza Turcją, rzadko goszczą w portfelu. Ekspozycja na zagraniczne spółki budowana jest niemal wyłącznie przez bezpośrednie inwestycje w akcje. Jednostki funduszy ETF, podobnie jak kontrakty terminowe na wybrane indeksy, mają marginalne znaczenie. Cechą szczególną produktu jest względnie niewielka liczba składników w portfelu. Podczas gdy u wielu bezpośrednich konkurentów przekracza 70, to w funduszu oscyluje w granicach 50. Zarządzający nie jest bowiem zwolennikiem nadmiernej dywersyfikacji. Możliwość zajęcia większej pozycji na wybranych walorach umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej, ale z drugiej strony przedkłada się na nieco większe ryzyko związane z wyższą koncentracją portfela. Przeważenia spółek względem benchmarku mogą być istotnie wyższe niż u konkurentów. Zarządzający posiada zatem relatywnie duży mandat na realizację pomysłów inwestycyjnych, a historia pokazuje, że chętnie z niego korzysta.

Komentarz do wyników
Rok bieżący to zdecydowanie trudny okres dla funduszy skupiających się na segmencie przedsiębiorstw o małej i średniej kapitalizacji, o czym przekonał się również fundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek. W tym okresie doświadczył on relatywnego spadku formy – choć jeszcze rok wcześniej plasował się w górnej części tabeli, to zrealizowana do końca listopada stopa zwrotu (-23,8%) umożliwiła zajęcie jedynie 21 pozycji na 23 rozwiązania. W efekcie stracił on niemal całą nadwyżkę uzyskaną w dwóch poprzednich latach. Na relatywnie mniej konkurencyjną passę funduszu wpłynęło kilka czynników. Nie sprzyjała nie tylko selekcja spółek z rodzimego podwórka (negatywnie na wynik wpłynęły m.in. notowania Forte, GT czy Benefit Systems), ale powodów do zadowolenia nie dostarczyły również walory zagraniczne np. (SHW AG, Man Group PLC). Nie bez znaczenia była również relatywna siła dużych spółek względem tych o małej i średniej kapitalizacji, które są obecne w portfelach rywali. Wyniki uzyskane w roku bieżącym naturalnie rzutują na rezultaty średnio i długoterminowe. Dla przykładu produkt z trzyletnią (-7,6%) i pięcioletnią (-11,8%) stopą zwrotu traci do rywali odpowiednio -5,0 pkt proc. i -5,6 pkt proc. W związku z tym wskaźniki efektywności obrazujące relację zysku do ryzyka zarówno w krótkim (12M) oraz w długim (36M) terminie uległy znacznemu pogorszeniu w odniesieniu do poprzedniego ratingu – obniżyły się odpowiednio o 4 oraz 2 oczka, do poziomu 1a oraz 3a.

Uzasadnienie oceny
Noble Fund Akcji to solidny i nietuzinkowy produkt, wyróżniający się na polskim rynku przede wszystkim niestandardową budową portfela. Niemniej jednak silne strony produktu – proaktywne podejście, odważne zakłady oraz dywersyfikacja geograficzna – mogą przekuć się również w momenty słabości, czego jesteśmy świadkami w 2018 r. Wówczas to zrealizował się wyjątkowo niekorzystny scenariusz, a ryzyka zaszyte w koncepcji produktu zmaterializowały się, co utrudnia jego rzetelną ocenę. Niemniej jednak od funduszu, który wyróżniony jest najwyższą notą, wymaga się solidnych, powtarzalnych wyników, choć czasem mogą zdarzyć się chwile słabości. Mimo że pozytywnie odnosimy się do jakości zarządzania funduszem oraz jego koncepcji, to jednak nie możemy przejść obojętnie obok „wynikowej przeplatanki”, skutkującej naprzemienną pozycją w górnych lub dolnych częściach tabeli. Biorąc pod uwagę zalety i wady rozwiązania, zdecydowaliśmy się na obniżkę ratingu do 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół inwestycyjny.
  • Ciągłość zarządzania – od kilku lat portfelem zarządza ta sama osoba (Tomasz Manowiec).
  • Elastyczne oraz aktywne podejście do zarządzania umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej.
  • Dywersyfikacja geograficzna portfela.
  • Występowanie opłaty zmiennej za zarządzanie, której pobranie ułatwia dość niewymagający benchmark (aż 20% stanowi indeks rynku pieniężnego).
  • Wysoka zmienność osiąganych rezultatów – „przeplatanka wynikowa”.

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneNoble Funds TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę