NN Akcji - układanka z krajowego parkietu

07.12.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 07 grudnia 2018 r.

Fundusz: NN Akcji (NN FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu NN Akcji (NN FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Ustrukturyzowany proces inwestycyjny oraz konsekwencja w realizacji strategii to dwa pojęcia najlepiej oddające charakter funduszu NN Akcji. Rozwiązanie to z definicji pozwala uzyskać uczestnikom ekspozycję na akcje spółek z GPW (z niewielką domieszką zagranicy). Zgodnie z założeniami struktura portfela akcyjnego funduszu jest bliska indeksowi WIG, dzięki czemu inwestorzy mogą oczekiwać stóp zwrotu zbliżonych do tych z szerokiego rynku. Fakt ten odzwierciedla wartość wskaźnika active shares, która jest jedną z najniższych w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych (około 20-25% wobec średniej na poziomie ok. 50%). W portfelu dominują papiery emitentów z WIG20 (ok. 60% aktywów). Pozostała jego część składa się z udziałów spółek średnich (ok. 25%), małych (ok. 10%) oraz zagranicznych (głównie tureckich i węgierskich chociaż pojawiają się również rumuńskie czy austriackie). Podobieństwo do WIG nie oznacza, że selekcja nie odgrywa ważnej roli w polityce funduszu. O dołączeniu akcji do portfela decydują w głównej mierze czynniki związane z analizą konkretnego przedsiębiorstwa, a kluczowa dla zarządzającego jest jego wartość. Ze względu na duże aktywa funduszu, ważną rolę odgrywa również płynność, przez co wybór spółek odpowiadających wszystkim wymaganiom jest nieco ograniczony. W konsekwencji wyniki są nie tyle wypadkową dużych zakładów na pojedynczych firmach, co pochodną stóp zwrotu z akcji licznych emitentów o mniejszej wadze w portfelu.

Komentarz do wyników
Jeśli chodzi o wyniki na tle bezpośrednich rywali, to od momentu wcześniejszej oceny dużo się na tym polu nie zadziało. NN Akcji pozostaje bowiem konkurencyjnym rozwiązaniem i praktycznie dla każdego horyzontu osiągane stopy zwrotu znajdują się w pierwszym kwartylu. Nie zmienia to jednak faktu, że w wyjątkowo „kapryśnym” roku na GPW inwestorzy nie mogli narzekać na brak emocji. Dość wspomnieć, że w lutym notowania funduszu zanurkowały o blisko -7%, a w marcu spadły o kolejne -6,6%, podczas gdy konkurenci stracili w tym czasie odpowiednio -5,4% oraz -5,1%. Z drugiej jednak strony, nie zabrakło miesięcy, w których NN Akcji znalazł się w górnej części tabeli – chociażby w lipcu odnotowano stopę zwrotu w wysokości +6,4%, co oznaczało ponad +1,2 pkt proc. przewagi. Dla dłuższych okresów, znacznie bardziej istotnych dla inwestorów lokujących środki w funduszach akcyjnych, przewaga produktu jest bardzo wyraźna. W trakcie minionych 12 miesięcy zgromadzone w nim aktywa zostały lepiej ochronione przed spadkami, niż miało to miejsce u rywali. Strata na poziomie -10,5% była o +1,5 pkt proc. mniej dotkliwa. Dla dwuletniego okresu, obejmującego również czas giełdowych wzrostów, wynik +11,4% przekłada się na +6,0 pkt przewagi na przeciętnym wynikiem w grupie. W komentarzu do wyników nie może zabraknąć również wątku spółek zagranicznych, które u części konkurencji mogą „neutralizować” warunki panujące na GPW. Okazuje się bowiem, że takie podmioty nierzadko odpowiadają za ponad 30 czy nawet 40% aktywów.    

Uzasadnienie oceny
Konkurencyjność wyników to zaledwie jeden z aspektów oceny. Drugim jest skala odchyleń tych stóp zwrotu od średniej dla grupy. Konstruowany w oparciu o te dwa kryteria Ranking to w przypadku NN Akcji 3a dla okresu 12m oraz 4a w horyzoncie 36m, co również pozwala na wyrobienie pozytywnej oceny o produkcie. Być może nie jest to fundusz, który w krótkim okresie „zachwyci” inwestorów dystansowaniem rywali dzięki spektakularnym zakładom na pojedynczych spółkach czy rynkach, natomiast powinien przypaść do gustu tym osobom, które chcą zbudować „czystą” ekspozycję na GPW. Okazuje się bowiem, że w dłuższym terminie przyjęta strategia sprawdza się w praktyce. Bardzo istotnym zagadnieniem w kontekście końcowej oceny jest również wysoka jakość procesu inwestycyjnego w NN IP oraz szerokie wsparcie analityczne. Utrzymujemy zatem naszą notę w postaci 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Wysoka jakość procesu inwestycyjnego i konsekwencja w realizowaniu określonej polityki.
  • Konkurencyjność wyników w długim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Silne zaplecze analityczne i doświadczenie zespołu.
  • W okresach słabości krajowego parkietu stopy zwrotu mogą być niższe niż u rywali z większą eskpozycją na rynki zagraniczne.

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę