Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski ponownie w Skarbcu TFI

04.12.2018 | Anna Zalewska
Źródło: jakkapan / shutterstock.com
Z początkiem grudnia 2018 r. do zespołu Skarbiec TFI – po trzech latach przerwy – wróciło dwóch doświadczonych zarządzających: Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski. To efekt przeniesienia funduszu, którym zarządzają, z Trigon TFI

Obaj zarządzający opuścili Skarbiec TFI w drugiej połowie 2015 roku, by utworzyć autorski fundusz Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ pod skrzydłami Trigon TFI. W dwa lata pozyskali do niego ponad 240 mln zł. Ostatnie miesiące przyniosły jednak umorzenia, wywołane m.in. pogorszeniem koniunktury na amerykańskiej giełdzie; na koniec października aktywa spadły do 76 mln zł.
Fundusz został przeniesiony pod skrzydła Skarbiec TFI z początkiem grudnia, co jest efektem podpisanej pod koniec sierpnia umowy pomiędzy Skarbiec TFI i Trigon TFI o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi, po tym, jak podmiot z grupy Trigon nabył jedną trzecią akcji Skarbca. Jednym z postanowień było przejęcie zarządzania portfelami wybranych funduszy Trigon TFI, w tym właśnie Trigon Globalni Liderzy Wzrostu. Po listopadowej zmianie zarządu w Trigon TFI proces zmian został poddany analizie
 
Zarządzający w dalszym ciągu będą zarządzać portfelem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Jego aktywa są inwestowane w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii. Uzupełni on paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie.
 
– Cieszymy się, że dołączamy do zespołu Skarbiec TFI, gdzie chcemy wykorzystać naszą sprawdzoną filozofię selekcji spółek na rynkach globalnych zarówno przy istniejących funduszach, jak i przy tworzeniu nowych, nieszablonowych produktów niedostępnych do tej pory na krajowym rynku. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od koniunktury na świecie zawsze można znaleźć unikalne produkty i modele biznesowe, które w długim terminie będą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla inwestorów. Głęboko wierzymy, że konsekwentnie realizowana skuteczna selekcja na światowych i płynnych rynkach będzie stanowić atrakcyjną propozycję dla klientów Skarbiec TFI – mówi Michał Cichosz, zarządzający Skarbiec TFI.
 
Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski wraz z Bartoszem Szymańskim i Pauliną Brandstatter będą odpowiadać za selekcję oraz zarządzanie funduszami Skarbca inwestującymi na rynkach zagranicznych. Zespół będzie wspólnie zarządzał i odpowiadał za wszystkie fundusze akcyjne z dominującym komponentem zagranicznym oraz wspierał merytorycznie pozostałe fundusze w ramach spektrum akcji światowych.

TAGI:

Michał CichoszproduktyTomasz Piotrowskizmiany zarządzajacych

zobacz także

↑ na górę