Pierwszy polski ETF wkrótce na giełdzie

27.11.2018 | Anna Zalewska
Źródło: kenary820 / Shutterstock.com
AgioFunds TFI w styczniu zaoferuje pierwszy polski ETF – BETA ETF WIG20TR. Z czasem mają do niego dołączyć kolejne tego typu fundusze, oparte na polskich oraz zagranicznych indeksach akcji i obligacji

Trwają prace nad wprowadzeniem pierwszego polskiego funduszu działającego na zasadach ETF na warszawskiej giełdzie. Powstanie on w niewykorzystywanej do tej pory formule portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (PFIZ). TFI otrzymało już zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu. Teraz potrzebna jest rejestracja w sądzie.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ ma odwzorowywać notowania indeksu giełdowego WIG20TR (czyli WIG20 powiększonego o dywidendy), w oparciu o metodę replikacji fizycznej. To znaczy, że pozyskane środki będą inwestowane w spółki z indeksu WIG20 w proporcjach, w jakich występują w tym indeksie. Dodatkowo otrzymane dywidendy będą akumulowane w wartości certyfikatów funduszu.

Fundusz będzie przedmiotem obrotu giełdowego – certyfikaty inwestycyjne będzie można nabywać i umarzać na sesji giełdowej za pośrednictwem zlecenia złożonego u brokera, w dowolnej liczbie i każdego dnia roboczego. Będzie można je nabywać i umarzać także w samym TFI, co będzie się jednak wiązało z wyższymi kosztami transakcyjnymi (2% za nabycie, 1% za umorzenia). O płynność inwestycji będzie dbał animator rynku dla funduszu – DM BOŚ. Animator będzie mógł codziennie zgłosić się do TFI o dostarczenie dowolnej ilości nowych certyfikatów, a TFI wyemituje je w cyklu D+2, czyli takim, w jakim rozlicza się transakcje giełdowe.

Zaletą funduszu będzie niska opłata za zarządzanie, która nie będzie mogła przekroczyć 0,5% w skali roku. – Jesteśmy przekonani, że niskie opłaty za zarządzanie, możliwość uniknięcia opłat manipulacyjnych i zastąpienia ich prowizjami brokerskimi oraz wąskim spreadem, zapewnią inwestorom wysoką efektywność kosztową inwestycji – mówi Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI.

Minimalny próg wejścia to jeden certyfikat o wartości kilkudziesięciu złotych. Inwestycje w fundusze BETA ETF będą mogły być rozliczane wraz z pozostałymi inwestycjami zrealizowanymi na giełdzie papierów wartościowych, co daje możliwość planowania podatkowego.

Przedstawiciele AgioFunds TFI liczą, że fundusz będzie dostępny dla inwestorów na początku stycznia 2019 roku. Organizatorzy przeprowadzili już założycielską emisję certyfikatów inwestycyjnych o charakterze publicznym. Teraz czekają na jej rejestrację w sądzie, co ma otworzyć drogę do rejestracji certyfikatów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) i złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Funduszem będą zarządzać Zbigniew Kowalczyk (związany z AgioFunds TFI od 2010 r.) oraz Kazimierz Szpak, który od 2015 r. związany jest z Beta Securities Poland, gdzie od czerwca 2016 r. pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną.
 
BETA ETF WIG20TR ma być pierwszym z całej serii ETF-ów. AgioFunds TFI wspólnie z Beta Securities Poland (będącą własnością izraelskich finansistów) i DM BOŚ pracują bowiem nad stworzeniem i wprowadzeniem na warszawską giełdę więcej niż jednego ETF. Mają one replikować główne indeksy akcji polskich i zagranicznych, a także indeksy obligacji. 26 listopada r. te trzy spółki podpisały z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie list intencyjny o współpracy na rzecz promocji i rozwoju rynku ETF-ów w Polsce oraz edukacji inwestorów.
 
/az

TAGI:

AgioFunds TFIprodukty

zobacz także

↑ na górę