Noble Fund Akcji - wynikowy rollercoaster

22.11.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 22 listopada 2018 r.

Fundusz: Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Noble Fund Akcji to flagowy produkt Noble Funds TFI, z bardzo długą historią na rynku, pełną sukcesów. Jego polityka inwestycyjna od wielu lat jest podobna, pomimo zmian na stanowisku zarządzającego. Około połowy portfela stanowią spółki z indeksu WIG20, jedna trzecia przypada na akcje z mWIG40, a około 10% stanowią najmniejsze podmioty z sWIG80. Alternatywą dla kapryśnej polskiej giełdy jest istotny, ok. 20-procentowy udział spółek zagranicznych, który ma wysoce oportunistyczny charakter. Najpopularniejsze kierunki to rynki zachodnie, a historycznie również Turcja. W portfelu pojawiają się też ETF-y i kontrakty terminowe. Grają one jednak mniejszą rolę – służą do zajęcia pozycji na wybranej klasie aktywów, tak aby w wygodny sposób zbudować niewielką ekspozycję na dany rynek lub sektor. To, co z pewnością w pewien sposób wyróżnia fundusz, to preferowanie stylu ‘value’ (inwestowania w wartość), gdy inni konkurenci stawiają zwykle na tzw. spółki wzrostowe.  W ramach polityki inwestycyjnej zarządzający ma szerokie pole do realizacji swoich pomysłów inwestycyjnych. Dopuszczalne maksymalne odchylenie od benchmarku może wynieść do ok. 4-5 pkt proc., co na tle konkurencji można uznać za dość dużą swobodę w zajmowaniu pozycji na akcjach. Podsumowując, mamy do czynienia z aktywnie zarządzanym produktem o wyraźnym charakterze, dedykowanym tym klientom, którzy poszukują czegoś więcej niż tylko prostej ekspozycji na rynek akcji. 
 
Komentarz do wyników
Dla Noble Fund Akcji rok 2018 nie zapisze się złotymi zgłoskami. Wystarczy napisać, że do połowy listopada strata do średniej w grupie wyniosła aż -8,3 pkt proc., spychając fundusz praktycznie na sam dół tabeli (pozycja 56 na 59 na dzień publikacji). Ten niekorzystny przebieg zdarzeń to splot kilku czynników – nie najlepiej spisały się wytypowane spółki zagraniczne, na krajowym podwórku szkodziło zaś znaczące zaangażowanie w takie spółki jak Alior, Forte czy CCC. W rezultacie nadwyżka wypracowana w roku 2017, w wysokości +7,5 pkt proc. nad średnią (8 pozycja na 62), została praktycznie wyzerowana. Taka polaryzacja wyników towarzyszy zresztą funduszowi już od dłuższego czasu. Krótki rys historyczny -  w roku 2016 Noble Fund Akcji uplasował się w 4 kwartylu, w 2015 było lepiej (kwartyl drugi), ale 2014 to również 4 kwartyl. Całkowity dorobek tego prawie 5-letniego okresu, w trakcie którego stery dzierżyło 3 zarządzających, to -15,1%, słabiej od średniej o ok. -7,5 pkt proc. W tym samym czasie indeks WIG wzrósł o +9%. Na skutek tego ucierpiały wskaźniki efektywności, w tym przede wszystkim wykorzystywany w naszych rankingach information ratio. Dla okresu 12 miesięcznego Ranking Analiz Online to 2a (czyli fundusz jest wśród 35% najsłabszych rozwiązań), dla 36 miesięcy zaś to 3a (65% najlepszych).

Uzasadnienie oceny
Noble Fund Akcji był przez nas nagradzany najwyższą oceną wielokrotnie. Wynikało to z bardzo dobrej historii tego produktu, jak i TFI w obszarze akcyjnym w ogóle. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie lata mają bardzo mieszany charakter. Tak jak opisano to powyżej w sekcji wynikowej, po jednym udanym roku następował istotnie słabszy. Taka polaryzacja wyników nie jest niczym niezwykłym w przypadku rozwiązań akcyjnych, ale co do zasady nie powinna charakteryzować liderów rynkowych. Noble Fund Akcji pozostaje jedną z bardziej interesujących propozycji na polskim rynku, z doświadczonym zespołem i proaktywnym podejściem do selekcji. Jednak wspomniana „przeplatanka” wyników, jak i coraz słabsza stopa zwrotu w kluczowym, długim terminie skłoniła nas do obniżenia oceny do poziomu 4 gwiazdek. 

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół inwestycyjny.
  • Silnie selekcyjny charakter, w połączeniu z wysoką koncentracją portfela – co daje realne szanse na uzyskanie alfy.
  • Ciągłość charakteru zarządzania.
  • Dobra propozycja dla osób preferujacych inwestowanie w wartość.
  • Znaczący regres długoterminowych stóp zwrotu.
  • Wysoka zmienność wyników, w rozumieniu pozycji w tabeli („albo pierwszy, albo ostatni")

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę