Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (październik 2018)

14.11.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Październik to drugi miesiąc z rzędu wysokich odpływów z większości najważniejszych grup funduszy inwestycyjnych. Po rekordowo słabym wrześniu (-3,5 mld zł netto), tym razem bilans sprzedaży wyniósł -1,6 mld zł, z czego -1,4 mld zł przypadło na fundusze detaliczne i niespełna -0,2 mld zł na niedetaliczne. Klienci wycofywali środki z większości funduszy akcyjnych, dłużnych, mieszanych i absolutnej stopy zwrotu. „Bezpieczną przystanią” była grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych, do których po wrześniowej przerwie, znów pozyskano ponad miliard złotych netto.

Tym razem największe odpływy odnotowaliśmy w funduszach mieszanych (prawie -0,8 mld zł netto). Zaważyło kilka funduszy – ponad -312 mln zł netto wypłacono z PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek i prawie -137 mln zł z Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. W drugim przypadku ujemny bilans sprzedaży zdarzył się po raz pierwszy od dwóch lat.

Od lutego tego roku w niełasce jest większość funduszy akcji. W przeciągu ostatnich 9 miesięcy klienci wycofali z nich netto ponad -3,2 mld zł, a w samym październiku -0,7 mld zł netto. Prawdopodobnie z powodu korekty notowań amerykańskich spółek z indeksu NASDAQ, klienci wypłacili z kilku funduszy akcji spółek technologicznych po kilkadziesiąt milionów złotych netto.

Umorzenia wciąż przeważają w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,6 mld zł). Tym razem największe odnotowaliśmy w funduszach Rockbridge TFI (ponad -152 mln zł netto), Trigon TFI (-113 mln zł) i Quercus TFI (-87 mln zł). W porównaniu z ubiegłym miesiącem zdecydowanie wyhamowały odpływy z funduszy absolutne return Altus TFI – tym razem było to -85 mln zł netto (w porównaniu do -1,2 mld zł netto w ubiegłym miesiącu).


Ujemny bilans sprzedaży odnotowaliśmy także w funduszach dłużnych (-0,4 mld zł netto) za czym stoją przede wszystkim fundusze obligacji korporacyjnych. W poprzednim miesiącu wycofano z nich -0,7 mld zł netto, a od marca już ponad -2,3 mld zł netto. Ostatnie osiem miesięcy to zdecydowanie najtrudniejszy czas dla zarządzających tymi funduszami pod względem obsługi umorzeń – w przeszłości tak wysokie odpływy nigdy nie miały miejsca. Najwięcej, bo ponad -0,2 mld zł netto wycofano w październiku z funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN.

Po raz kolejny obraz rynku poprawiły napływy do funduszy gotówkowych i pieniężnych (+1,1 mld zł netto). Klienci po raz kolejny pokazują, że w trudnych warunkach rynkowych (spadki na rynkach akcji, „afery” medialne) poszukują funduszy o najniższym poziomie ryzyka. Liderem sprzedaży po raz kolejny był PKO Skarbowy (+0,5 mld zł netto), wysoką sprzedaż odnotowaliśmy również w funduszu Investor Płynna Lokata (+160 mln zł netto).Zespół Analizy Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę