Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2018)

13.11.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na globalnych rynkach kapitałowych październik upłynął pod znakiem korekty. Niepokój na Wall Street wpłynął na nastroje w pozostałych częściach świata – w efekcie indeks MSCI AW World, stracił -7,6%. To największy spadek w tym roku. Wzrost awersji do ryzyka silnie uderzył w rynki wschodzące – indeks MSCI EM spadł o -8,8%. Podaż dominowała również na warszawskiej giełdzie – blue chipy straciły -5,8%, a średnie spółki z indeksu mWIG40 aż -8,4%. Zyskiwały natomiast bezpieczne przystanie – rosły ceny złota (mimo umocnienia dolara). Październik sprzyjał także polskim papierom dłużnym.

Pogorszenie nastrojów na rynkach nie sprzyjało funduszom inwestycyjnym – tylko co piąty z nich zakończył miesiąc na plusie, co - biorąc pod uwagę cały rynek - skutkowało ujemnym wynikiem z tytułu zarządzania. Jednocześnie w październiku przeważały umorzenia, bilans sprzedaży był więc ujemny. W efekcie na koniec ubiegłego miesiąca wartość zgromadzonego kapitału wyniosła niespełna 271,0 mld zł, o -4,3 mld zł mniej niż na koniec września.


Obecny klimat na rynku najmocniej wpłynął na  fundusze akcji. W ciągu miesiąca ich aktywa zmniejszyły się o blisko -2,6 mld zł (-8,9%) do  26,5 mld zł – jest to największy spadek od stycznia 2016 r., którego główna przyczyną był efekt ujemnego wyniku zarządzania, jednak wpływ na to miała również przewaga umorzeń nad wpłatami. W minionym miesiącu spadku wartości zgromadzonego kapitału doświadczyły zarówno fundusze inwestujące na GPW, jak i na giełdach zagranicznych.

Kolejny słaby miesiąc mają za sobą fundusze absolutnej stopy zwrotu – ich aktywa spadły o -0,7 mld zł. Tutaj również był to efekt ujemnego wyniku zarządzania oraz odpływu środków, jednak znaczenie drugiego z czynników było dużo większe. Słaba passa rozwiązań realizujących strategię absolutnej stopy zwrotu trwa od dłuższego czasu – ich aktywa zmniejszają się niemal nieprzerwanie od początku br. W październiku wartość zgromadzonego kapitału obniżyła się do niespełna 10 mld zł i jest najniższa od lutego 2015 r.

Wartość aktywów pod zarządzaniem spadła także w segmencie funduszy mieszanych. Na koniec października zarządzały one środkami o wartości 29,9 mld zł, to o -1,5 mld zł (-4,9%) mniej niż miesiąc wcześniej. Po raz pierwszy od 1,5 roku aktywa wyniosły poniżej 30 mld zł. Najmocniej ucierpiały rozwiązania skupiające się na polskich papierach – największego spadku aktywów doświadczyły fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone.

Październik nie przyniósł przełamania trendu, jeśli chodzi o fundusze dłużne – ich aktywa kurczą się systematycznie od sześciu miesięcy. W tym miesiącu zadecydowały odpływy (przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych). W związku ze sprzyjającą sytuacją na rynku długu wynik zarządzania był dodatni.

Podobnie jest w przypadku funduszy aktywów niepublicznych, gdzie spadek zgromadzonego kapitału trwa już pięć miesięcy. Wpływ miały na to głównie rozwiązania dedykowane.

Do normy powróciła natomiast sytuacja funduszy gotówkowych i pieniężnych. Po nietypowym spadkowym wrześniu, w październiku aktywa rozwiązań z tego segmentu wzrosły o +1,2 mld zł. To przede wszystkim efekt przewagi wpłat nad umorzeniami, aczkolwiek w związku z dobrą koniunkturą na polskim rynku długu czynnikiem sprzyjającym był również dodatni wynik zarządzania.

Warto podkreślić, że miniony miesiąc był udany dla kilku grup funduszy, tj. nieruchomości, rynku surowców i sekurytyzacyjnych – w każdym z tych segmentów nastąpił wzrost aktywów.

Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę