Zarząd Trigon TFI podał się do dymisji

30.10.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Niyazz / shutterstock.com
pobierz plik: pdf
Marek Juraś zrezygnował z funkcji prezesa Trigon TFI, natomiast z pełnienia funkcji wiceprezesa zrezygnował Paweł Burzyński. 

Jednocześnie Trigon TFI poinformował, że Ryszard Czerwiński zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej i powierzono mu funkcję prezesa. Nowym członkiem zarządu został również Marcin Morel, który od 2009 roku pracował w Trigon Domu Maklerskim.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- W obliczu zasadniczych zmian realiów rynkowych, a także problemów, które swoje źródła miały poza strukturą Towarzystwa, w dniu 29 października 2018 roku został powołany nowy Zarząd Trigon TFI. Jego misją jest umożliwienie Towarzystwu nowego otwarcia, intensyfikacja prac nad odbudowaniem zaufania Inwestorów oraz zapewnieniem im bezpieczeństwa w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych i kapitałowych - czytamy w komunikacie Trigon TFI.

- Towarzystwo w ostatnich kilku miesiącach padło ofiarą zorganizowanej kampanii czarnego PR, a także działań mających znamiona nieuczciwej konkurencji. Pretekstem do ich uruchomienia była wcześniejsza współpraca ze spółką GetBack. Ta bezprecedensowa sytuacja miała miejsce pomimo tego, że gdy w kwietniu 2018 roku na jaw wyszły problemy Getback – Trigon TFI, jako pierwszy na rynku podjął stanowcze działania mające na celu ochronę wartości aktywów swoich dziewięciu Funduszy i następnie przeniosło zarządzanie ich portfelami do nowych renomowanych zarządzających.

Dzięki niezwykle intensywnej pracy Towarzystwa proces ten przebiegł bardzo sprawnie - już w sierpniu 2018 roku nowi serwiserzy rozpoczęli windykację wierzytelności należących do Funduszy. Należy podkreślić, że Towarzystwo dzięki odpowiedniej konstrukcji Funduszy, zabezpieczyło interes Inwestorów dzięki wykorzystaniu mechanizmu podporządkowania certyfikatów, które objął GetBack.Kwestie te były komunikowane publicznie w jednoznaczny i transparentny sposób, jednak w niewielkim stopniu uchroniły Towarzystwo przed skutkami kampanii czarnego PR i nieuczciwych działań konkurencyjnych podmiotów
- czytamy dalej.

Na koniec września aktywa zgromadzone w funduszach Trigonu warte były 2,2 mld zł, o blisko połowę mniej niż rok wcześniej. W tym roku z funduszy klienci wycofali łącznie -1,3 mld zł netto.

W załączeniu do wiadomości publikujemy pełną treść komunikatu.

/aol

TAGI:

Trigon TFIzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę