Niewiele funduszy gotówkowych zmieniło nazwy

24.10.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: Africa Studio/shutterstock.com
Choć czasu coraz mniej, tylko kilka TFI dostosowało swoją ofertę do unijnych regulacji. Nowe nazwy kilku funduszy rodzą jednak pewne problemy

Polskie fundusze mają jeszcze nieco ponad dwa miesiące by dostosować się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Unijna regulacja wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania FRP, w szczególności ich polityki inwestycyjnej. Podmioty, które chcą móc określać się mianem „pieniężnych” muszą spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim każdy fundusz, który będzie aspirował do miana FRP będzie musiał mieć odpowiednie zezwolenie od właściwego organu na prowadzenie działalności w tym charakterze, w którym oprócz podstawowych informacji, trzeba będzie opisać zasady i procedury konieczne do spełnienia rygorystycznych wymogów dotyczących przede wszystkim polityki inwestycyjnej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Większość TFI w Polsce nie jest zainteresowana, aby działać w reżimie funduszu FRP. Konieczna jest zatem zmiana nazwy produktów tak, by nie sugerować klientom, że realizują one politykę inwestycyjną charakterystyczną dla funduszu pieniężnego. Zwraca na to uwagę również Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie opublikowanym na początku sierpnia br. Podano w nim listę przykładowych określeń, które nie mogą być stosowane: pieniężny, gotówkowy, lokacyjny, depozytowy, skarbowy, płynnościowy.

Unijne rozporządzenie weszło w życie 21 lipca, a czasu na zmianę nazwy zostaje coraz mniej (21 stycznia 2019). Mimo to, na krok ten jak dotąd zdecydowało się tylko kilka TFI. Szlaki przetarło TFI BGŻ BNP Paribas, które BGŻ BNP Paribas Pieniężny zastąpiło nazwą BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania.

Modyfikacje w ofercie przeprowadziło również Santander TFI. Z palety produktów zniknęły nazwy Arka BZ WBK Ochrony Kapitału i Arka Prestiż Gotówkowy, a w ich miejsce pojawiły się Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO). Zmian doświadczył również produkt typu white label, oferowany klientom banku Credit Agricole – Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) zajął miejsce funduszu Credit Agricole Lokacyjny. Z dniem 3 grudnia br. mają się zmienić również nazwy funduszy gotówkowych z oferty NN Investment Partners TFI – towarzystwo ma w swojej ofercie cztery takie rozwiązania. Z naszych informacji wynika, że również tutaj może być wykorzystane określenie „krótkoterminowy”.

Warto zaznaczyć, że nazwy zawierające określenie „krótkoterminowy” mogą być nieco mylące. Określenie krótkoterminowy sugeruje bowiem, że fundusze inwestują w papiery z dość bliskim terminem wykupu. Tymczasem w większości funduszy gotówkowych w Polsce średni ważony okres trwania portfela (zgodnie z faktycznym terminem zapadalności poszczególnych papierów) przekracza rok, a średnia to blisko 4 lata (na bazie struktury portfela za 30.06.2018 r.). Na problem ten zwracaliśmy uwagę w artykule „Fundusze pieniężne - czekają nas spore zmiany w klasyfikacji”.

W połowie tego roku nazwę zmienił także jeden z najmłodszych produktów w ofercie TFI PZU – inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO), który zastąpił fundusz inPZU Gotówka (inPZU SFIO). W tym przypadku jednak trudno stwierdzić czy wynika to z konieczności dostosowania się do unijnych przepisów, czy było to przygotowywanie oferty do uruchomienia dla szerokiej rzeszy klientów.

Oprócz wspomnianych wyżej funduszy nazwy zgodne z nowymi regulacjami ma tylko kilka produktów – GAMMA (GAMMA Biznes SFIO), Opera Pecunia.pl (Opera FIO)PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) i Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy). Niejasny jest status dwóch rozwiązań, których nazwy nawiązują do zabronionego słowa „lokacyjny” – lidera sprzedaży z 2016 r. Investor Płynna Lokata (Investor FIO) i ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy), funduszu promującego nową platformę dystrybucyjną IQ Money. Do końca roku nazwy musi zmienić w sumie jeszcze ponad 40 funduszy.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

Santander TFITFI BGŻ BNP Paribas

zobacz także

↑ na górę