Altus TFI wstrzymuje wykupy z 11 FIZ-ów

10.10.2018 | Zespół Analiz Online
Altus TFI zmienił tymczasowo statuty 11 swoich FIZ-ów w zakresie zasad wykupu certyfikatów – poinformowała spółka. Zmiana polega na tym, że wstrzymano możliwość wykupu do 28 lutego 2019 roku

Od dnia wyceny w marcu 2019 r. wykup będzie możliwy wyłącznie w przypadku, gdy na dzień umarzania certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów płynnych funduszu, pomniejszona o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań, pozwoli na wypłatę środków z tytułu umorzenia. W przeciwnym przypadku żądania wykupienia certyfikatów podlegać będą proporcjonalnej redukcji, a przedmiotem umorzenia w danym dniu wykupu będzie nie mniej niż 7 proc. certyfikatów danego funduszu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

To kolejne działanie, podjęte przez spółkę w związku z dużymi umorzeniami. Z początkiem września Altus  TFI rozpoczął proces likwidacji 6 funduszy otwartych, a z początkiem października poinformował o przeniesieniu 6 FIZ-ów do Rockbridge TFI. W samym wrześniu z wszystkich funduszy zamkniętych Altusa klienci wypłacili -1,1 mld zł, a z funduszy otwartych -0,9 mld zł.

Jak czytamy w komunikacie, w ostatnich kilku miesiącach wartość zrealizowanych żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych, których wykupienia zażądano znacząco wzrosła względem poprzednich okresów. Wymusza to wyprzedaż aktywów funduszy niezależnie od bieżącej sytuacji rynkowej oraz oferowanej ceny za te aktywa, a jednocześnie powtarzające się transakcje sprzedaży aktywów funduszy, przekładałyby się na stały spadek wartości wyceny rynkowej tych aktywów. Dodatkowo wyprzedaż aktywów pociąga za sobą stały spadek wartości aktywów netto na certyfikat funduszy, oddziałując bezpośrednio na interes uczestników funduszy. "W kontekście powyższych okoliczności przyjęte zmiany statutów funduszy ukierunkowane są na ograniczenia negatywnego wpływu procesów na wartość aktywów netto funduszy oraz wartość certyfikatów uczestników funduszy" - napisano.

Łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dotyczy zmiana statutów, według stanu na dzień 5 października 2018 r. wynosiła 1,14 mld zł.

TAGI:

Altus TFI

zobacz także

↑ na górę