Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (wrzesień 2018)

08.10.2018 | Anna Zalewska
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria, by znaleźć się na liście najlepszych funduszy. Produkty te muszą spełniać 2 warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. I 36-mies. na koniec września (w sumie minimum 7). 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przyjrzyjmy się jakie zmiany zaszły na liście w ostatnim kwartale.


W segmencie funduszy akcyjnych mamy 5 zmian, w tym aż 4 o pozytywnym charakterze. Chodzi o fundusze, które powróciły na listę po krótszej lub dłuższej przerwie (dzięki . Mowa o Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO), NN Akcji (NN FIO), NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) oraz PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO). Z listy zniknął natomiast Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO), który ma za sobą dwa słabsze kwartały, przez co obniżyły się jego oceny w comiesięcznych rankingach do 3a w obu horyzontach. Wciąż jednak jakość funduszu oceniamy wysoko, o czym świadczą wysokie 5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online.
 
Najdłużej na naszej liście najlepszych funduszy akcyjnych utrzymuje się PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO), który jako jedyny fundusz akcji polskich może pochwalić się najwyższą oceną ratingową (5 gwiazdek) oraz najwyższymi ocenami w Rankingu zarówno 12-miesięczną, jak i 36-miesięczną (5a).

 
W przypadku funduszy mieszanych jedyne zmiany, jakie zaszły na liście to wypadnięcie z niej funduszy z Noble Funds TFI, które – podobnie jak wspomniany fundusz akcyjny – odnotowały pogorszenie ocen w comiesięcznych rankingach. Ich oceny ratingowe pozostają jednak wciąż wysokie.
 

Niewiele zmian odnotowaliśmy także wśród funduszy dłużnych. Po krótkiej przerwie na listę najlepszych rozwiązań powróciły Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO), GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) oraz PKO Płynnościowy SFIO, dzięki poprawie ocen w naszym comiesięcznym Rankingu. Jedynym funduszem, który zniknął z listy jest natomiast Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO). Fundusz ten ma za sobą nieco słabszy okres, co wpłynęło na pogorszenie oceny krótkoterminowej do 2a (4a w 3-letnim). Jego ocena w Ratingu, mającym długoterminowy charakter, to wciąż wysokie 4 gwiazdki.

Najlepiej w całym zestawieniu wypada Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO), który jako jedyny może pochwalić się najwyższymi notami zarówno w Rankingu (dwa razy 5a) oraz w Ratingu (5 gwiazdek).
 
Ostatecznie doszło do kilku istotnych zmian samej listy TFI mających najwięcej reprezentantów w zestawieniu. Zdecydowanym liderem zostało PKO TFI, m.in. dzięki przejęciu funduszy z byłego KBC TFI (łącznie 10 wysoko ocenionych funduszy). Na drugim miejscu znalazło się Union Investment TFI z 7 funduszami, a na trzecim NN TFI z 5 funduszami. Co ważne, wszystkie wymienione TFI mają po co najmniej 1 przedstawicielu z 4 najważniejszych segmentów rynku: akcyjnym, dłużnym, mieszanym i gotówkowym.

Warto w tym miejscu dodać, że w ofercie TFI są fundusze o wysokiej jakości, które nie znalazły się na naszej liście. Powodem może być brak Ratingu (analizie poddajemy jedynie duże fundusze z odpowiednią historią i z porównywalnych grup) lub jego zawieszenie (które nie musi świadczyć o pogorszeniu jakości, ale o wystąpieniu istotnej zmiany, która utrudnia ocenę, zazwyczaj chodzi o zmianę zarządzającego).

Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę