Altus przenosi 6 funduszy zamkniętych do Rockbridge

04.10.2018 | Wojciech Kiermacz
W ocenie zarządu ma to ograniczyć ryzyko regulacyjne i tym samym wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych

Zarząd Altus TFI 3 października podjął uchwałę o przeniesieniu zarządzania do Rockbridge TFI sześciu funduszy zamkniętych:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

  1. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
  2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2
  3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
  4. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities
  5. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2
  6. ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Przeniesienie funduszy nastąpi nieodpłatnie po wyrażeniu zgody przez zgromadzenie inwestorów danego funduszu. Wtedy organem funduszy stanie się Rocbridge TFI. Jak informuje giełdowy Altus nie podjęto jeszcze żadnych decyzji odnośnie ewentualnego przenoszenia zarządzania innymi FIZ-ami, ale spółka analizuje taki wariant.

- W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI – czytamy w komunikacie.

Jak komentuje Krzysztof Szachogłuchowicz radca prawny, partner w Kancelarii Snażyk Korol Mordaka oraz wiceprezes zarządu Fund Industry Support, jednym z głównych czynników mających wpływ na materializację ryzyka regulacyjnego może być toczące się postępowanie KNF. 

– Czy takie samo znaczenie ryzyku regulacyjnemu nadał zarząd TFI w opublikowanym przez siebie raporcie? Tego nie wiem. Skutkiem postępowania KNF, wszczętego przeciwko towarzystwu, może być nałożenie sankcji w postaci: ograniczenie zakresu prowadzonej działalności, karę pieniężną w wysokości do 5 mln zł lub cofnięcie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Sankcje te mogą się ze sobą łączyć. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad prowadzenia działalności, Komisja uprawniona jest do cofnięcia zezwolenia nie tylko na zarządzanie AFI ale w ogóle na prowadzenie działalności przez TFI – wyjaśnia Krzysztof Szachogłuchowicz.

Jak dodaje, gdyby doszło do nałożenia najsurowszych sankcji, czyli cofnięcia zezwoleń, zgodnie z ustawą, TFI przestaje być uprawnione do reprezentowania funduszu.

W jego miejsce wchodzi depozytariusz i to do niego należy decyzja, jakiemu innemu towarzystwu powierzyć dalsze zarządzanie funduszem. Termin na przekazanie zarządzania w takim przypadku wynosi 3 miesiące od dnia wydania decyzji przez KNF. Brak przekazania zarządzania do innego TFI skutkuje koniecznością otwarcia likwidacji danego funduszu – tłumaczy. 

Przypomnijmy, że Altus TFI jest większościowym akcjonariuszem Rockbridge TFI (pośrednio przez spółkę zależną ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o.). 

Altus TFI podejmuje działania po tym jak klienci złożyli zlecenia wykupu, które w zależności od funduszu opiewały nawet na ponad 90% ogólnej liczby wszystkich certyfikatów. Zachowanie klientów to pokłosie publikacji medialnych i aresztowania byłych członków zarządu towarzystwa w związku ze sprawą GetBack.

/wk

TAGI:

Altus TFIGetbackRockbridge TFI

zobacz także

↑ na górę