PO proponuje nowelizację ustawy o OFE

20.09.2018 | PAP
Celem złożonego projektu jest ochrona środków zgromadzonych na rachunkach OFE przed „instrumentalnym wykorzystywaniem do poprawy bieżącego stanu finansów publicznych”

Klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jego celem ma być ochrona środków zgromadzonych na rachunkach OFE przed „instrumentalnym wykorzystywaniem do poprawy bieżącego stanu finansów publicznych”.

Projekt, który znalazł się na stronie sejmowej, ma tylko dwa artykuły. Jeden zakłada, że „środki zgromadzone na rachunku członka funduszu nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w niniejszej ustawie”.

Drugi przewiduje, że „wartość jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu nie może być obniżona poprzez ich umorzenie, przekazanie do innego podmiotu lub przekształcenie w inny instrument finansowy, jeżeli nie wynika to z przepisów niniejszej ustawy”.

Autorzy projektu przypominają, że ustawa z 2013 roku zniosła obowiązkowe uczestnictwo w OFE, obniżyła udział składki przekazywany do otwartego funduszu emerytalnego oraz dokonała znaczącego obniżenia aktywów OFE, poprzez umorzenie 51,5% wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka OFE i zastąpienie ich zapisami, o takiej samej początkowej wartości, na indywidualnych kontach w FUS.

W efekcie tych zmian znaczenie II filaru systemu emerytalnego uległo istotnemu zmniejszeniu – zaznaczają autorzy projektu w uzasadnieniu.

Powyższe nie oznacza, że gromadzenie kapitału emerytalnego na rachunkach w otwartych funduszy emerytalnych nie ma znaczenia dla wysokości przyszłych emerytur. Nawet ograniczone kwotowo transfery składek na rachunki OFE, przy właściwej polityce funduszy, mogą zwiększyć wysokość przyszłych emerytur – dodają.

Przedstawiciele klubu PO przypominają, że w grudniu 2016 roku Rada Ministrów w ramach przeglądu systemu emerytalnego wskazała na możliwą zmianę polegającą na przekształceniu OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji, które w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych zarządzałyby 75% aktywów przekazanych z OFE.

Pozostałe 25% środków z OFE miałoby zostać przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Taki kierunek zmian należy ocenić jako błędny i zaprzeczający pierwotnej idei reformy z 1999 r. Zmiana polegająca na zastąpieniu jednego podmiotu inwestycyjnego drugim i przekazanie 1/4 środków z OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej to w istocie częściowe „znacjonalizowanie” środków pozostających na rachunkach członków OFE – przekonują autorzy projektu.

Jak czytamy w uzasadnieniu, proponuje się wprowadzić do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nowe przepisy jednoznacznie przesądzające, że środki pozostające na rachunkach członków funduszy emerytalnych nie mają charakteru środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i co za tym idzie nie mogą być przedmiotem żadnych operacji finansowych skutkujących ich uszczupleniem.

TAGI:

emerytura

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę