Quercus Agresywny - starcie z MiSiami

19.09.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 19 września 2018 r.

Fundusz: QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Quercus Agresywny to flagowy produkt z oferty Quercus TFI, w najczystszej formie wyrażający ideę tej instytucji zakresie konstruowania portfela funduszu akcyjnego. Cechą charakterystyczną produktu jest silniejsza niż u rywali koncentracja zarządzających (Sebastiana Buczka i Bartłomieja Cendeckiego) na krajowych spółkach o średniej i małej kapitalizacji. Jeżeli zaś chodzi o komponent zagraniczny, to jest on raczej uzupełnieniem inwestycji w Polsce, niż elementem przesądzającym o relatywnej sile lub słabości produktu – emitenci spoza GPW odpowiadają za kilka procent portfela. Przy zarządzaniu funduszem nie jest stosowana aktywna gra alokacją, nie znajdują zastosowania jednostki uczestnictwa innych produktów. Uwaga zarządzającego skupia się w tym przypadku na analizie fundamentalnej mniejszych spółek i dołączaniu ich do portfela w momentach, gdy wyceniane są tanio. Jeżeli zaś chodzi o skalę rynkowych zakładów w postaci przeważania bądź niedoważania poszczególnych firm (active shares), to regularnie należy ona do najwyższych w grupie. Różnicę względem konkurentów dostrzec można nie tylko w odmiennej strukturze spółek, ale także po stronie kosztowej – opłata za zarządzanie jest niższa od przeciętnej, a stawka success fee oparta jest o czytelny z perspektywy inwestorów mechanizm.

Komentarz do wyników 
Obecny rok raczej nie zapisze się w długiej i przez większość czasu bardzo udanej historii tego specyficznego produktu. Co więcej, zła passa trwa nie tyle od stycznia, co jest przeciągającym się okresem słabszej kondycji funduszu z drugiej połowy minionego roku. Jeśli chodzi o garść statystyk, to od końca czerwca 2017 r. do przełomu roku strata wyniosła blisko -4%, co dla części inwestorów mogło być tym bardziej dotkliwe, że przeciętny wynik w grupie był w tym okresie nieznacznie dodatni (+0,7%). Od początku 2018 wartość jednostki zanurkowała natomiast o -25,6%, podczas gdy na spadkowym rynku (od początku roku: WIG ponad -9,7%, WIG20 -9,4%, mWIG40 -17,5%, sWIG80 -20,5%) konkurencyjne produkty straciły przeciętnie -12,3%. Jednym z czynników negatywnie wpływających na konkurencyjność wyników mogło być po pierwsze wyższe zaangażowanie w spółki o średniej i małej kapitalizacji. Dość wspomnieć, że na koniec czerwca udział spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80 wynosił odpowiednio 27,4% i 34,9%, podczas gdy u konkurencji było to przeciętnie 18,8% i 10,7%. Po drugie, zabrakło dywersyfikacji o komponent akcji zagranicznych, który w przypadku konkurencyjnych produktów stanowił średnio 8,4% portfela. Po trzecie, negatywnie na wynik funduszu mogła rzutować zła sytuacja dwóch notowanych na giełdzie spółek z sektora finansowego, która z pewnością nie przyczyniła się do poprawy nastrojów. Chodzi mianowicie o firmę Altus TFI (4,9% aktywów netto na koniec 2017 r. i blisko 4% na koniec czerwca), która od początku roku straciła -84,4% wartości rynkowej oraz Idea Bank (analogicznie 3,6% i 1,5%), który względem notowań z początku stycznia jest pod kreską -84,8%.

Uzasadnienie oceny 
To niewątpliwie trudny czas dla tego produktu, nie należy do łatwych również rzetelna jego ocena w bieżącym otoczeniu rynkowym. Z jednej strony fundusz może bowiem odzyskać dawną siłę w przypadku wyraźnego odbicia kursów spółek o mniejszej kapitalizacji. Z drugiej, przeciągająca się w czasie słabsza kondycja krajowych MiŚ-ów może utrudniać rywalizację o wysokie miejsca w tabeli jeszcze przez pewien czas. Biorąc pod uwagę przewagi konkurencyjne tego produktu oraz słabsze strony (ostatnie wyniki) uznajemy za zasadne obniżenie oceny tego produktu z najwyższych 5 gwiazdek do 4. Chcemy w tym miejscu zaznaczyć, że realizowana strategia nie uległa w tym przypadku zmianie, podobnie zresztą jak nie zmieniły się osoby stojące za sterami tego produktu, oraz że historycznie przyniosła inwestorom licznych powodów do zadowolenia. Jednak chociaż w 10-letnim okresie przewaga produktu nad średnim wynikiem w grupie wciąż jest kolosalna (wynik +71,6% to + 53,1 pkt proc. więcej od rywali), to jednak relatywnie słabszych wyników nie możemy nie odnotować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecne otoczenie jest wybitnie niesprzyjające, ale mimo wszystko jak na fundusz 5 gwiazdkowy ten spadek formy trwa już zbyt długo.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Niestandardowa strategia wyróżnia produkt na szerokim rynku, chociaż nie sprawdza się w każdych warunkach. 
  • Korzystna z perspektywy klienta struktura kosztowa – niższa niż u rywali opłata stała połączona z success fee.
  • Wieloletnie doświadczenie i kompetencje zarządzających.
  • Historycznie osiągane wyniki wielokrotnie zapewniały miejsce w najwyższych miejscach w tabeli. 
  • Większa niż u rywali podatność portfela na kapryśną koniunkturę na spółkach o średniej i małej kapitalizacji.
  • Brak szerszej dywersyfikacji geograficznej. 

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneQuercus TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę