Polskie fundusze korzystają z zagranicznych kompetencji

19.09.2018 | Katarzyna Czupa
Zarządzający polskich funduszy wciąż chętnie sięgają po produkty oferowane przez globalne firmy zarządzające aktywami, pokazują dane ze sprawozdań za pierwsze półrocze 2018 r.

Na koniec czerwca br. wartość środków ulokowanych w tytułach uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosiła blisko 12,9 mld zł. To nieco mniej niż na koniec 2017 r., jednak wciąż jest to jeden z najwyższych poziomów w historii.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wzrosła także liczba rozwiązań, po które sięgano – na koniec okresu sprawozdawczego środki były ulokowane w 645 funduszach. To najwięcej w historii. Najchętniej wybierane są fundusze BlackRock – w portfelach polskich rozwiązań można było znaleźć 86 produktów z oferty tej firmy. Na drugim miejscu znajduje się Amundi Asset Management (74), a podium zamyka Fidelity (44).


Pod względem wartości zainwestowanych środków liderem jest Amundi Asset Management, w które zainwestowano ponad 3,9 mld zł. Kapitał płynie przede wszystkim z funduszy zarządzanych przez Pekao TFI (3,5 mld zł). Środki inwestowane są głównie w rozwiązania z oferty dawnego Pioneer Investments (przejęte przez Amundi AM w grudniu 2016 r.), który do grudnia ub.r. był udziałowcem TFI. Sporo środków z polskiego rynku pozyskują także NN Investment Partners (2,2 mld zł) i PIMCO Global Investors (0,9 mld zł). Kapitał płynie głównie dzięki TFI wchodzącym w skład poszczególnych grup kapitału. NN Investment Partners TFI całość środków przeznaczanych na inwestycje w fundusze zagraniczne (2,2 mld zł) lokuje właśnie w rozwiązania oferowane przez spółkę-matkę. Jeśli chodzi o PIMCO, za 0,6 mld zł odpowiada TFI Allianz Polska (oba podmioty wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej).

Wymienione TFI to liderzy pod względem wielkość środków inwestowanych w fundusze zagraniczne. Pekao TFI zasługuje także na wyróżnienie, biorąc pod uwagę liczbę globalnych zarządzających, z którymi współpracuje. Po przejęciu przez bank Pekao, TFI rozpoczęło proces dywersyfikacji portfela. Rok temu towarzystwo korzystało z produktów 20 firm, a w połowie tego roku ich liczba wzrosła do blisko 30. Bardzo szerokie grono dostawców funduszy zagranicznych to również cecha charakterystyczna Santander TFI i MetLife TFI.

(Sprawdź Nowe rozdanie w Pekao TFI. Fundusze zmienią oblicze)

Przyglądając się poszczególnym funduszom, najbardziej zdywersyfikowanym portfelem charakteryzuje się AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO). Na koniec pierwszego półrocza kapitał ulokowany był w 34 funduszach zagranicznych. Na kolejnych miejscach znajdują się dotychczasowi liderzy – Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) i Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO). W ich portfelach znajdowało się odpowiednio 27 i 24 fundusze zagraniczne.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

BlackRockFidelityNN Investment Partners TFIPekao TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę