IZFiA: nabycia i umorzenia w sierpniu

13.09.2018 | IZFiA
W sierpniu podobnie, jak w lipcu, aktywność inwestorów była umiarkowana. Mimo to krajowe TFI już drugi miesiąc z rzędu odnotowały dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Jego struktura była podobna do tego, jaki obserwowaliśmy w poprzednim miesiącu.

Sierpniowa różnica pomiędzy wpłatami i wypłatami wyniosła +0,4 mld zł i była nieznacznie niższa niż zanotowana w lipcu (+0,5 mld zł). Wynik ten został wypracowany przede wszystkim przez dwie kategorie funduszy: gotówkowe i rynku pieniężnego, oraz mieszane.

- Mniejsza aktywność inwestorów na rynku TFI to głównie efekt wakacji. Cieszy fakt, że pomimo ograniczonego zainteresowania, mamy za sobą dwa miesiące wzrostów – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
 
 

W sierpniu zanotowaliśmy niewielką aktywność inwestorów. Wartość sprzedaży (+6,5 mld zł), jak i umorzeń (-6,1 mld zł) były niższe niż w lipcu. Jednakże bilans sprzedaży na koniec ubiegłego miesiąca był pozytywny, przeważały nabycia nad odkupieniami.
 
Podobnie jak w lipcu największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do których wpłacono per saldo +0,8 mld zł. Łącznie w tym roku do tej grupy wpłacono ponad +10,5 mld zł.
 
Warto również zwrócić uwagę na fundusze mieszane. W sierpniu już drugi miesiąc z rzędu bilans ich sprzedaży był dodatni, pozyskały +146 mln zł. Wpływ miało tu nieco lepsze saldo funduszy stabilnego wzrostu (+159 mln zł), jak również dużo mniejsze umorzenia wśród funduszy aktywnej alokacji i selektywnych. W tym ostatnim przypadku ujemne saldo udało się zmniejszyć o niemal 40 mln zł, tj. blisko 40%.


Pewną poprawę wykazały fundusze absolutnej stopy zwrotu, mimo że wynik był nadal ujemny (-0,3 mld zł), jednak zdecydowanie lepszy niż w poprzednim miesiącu (prawie -0,5 mld zł).

W podobnej sytuacji znalazły się również fundusze dłużne, których (co prawda ujemne) saldo było prawie czterokrotnie lepsze niż w lipcu i wyniosło niespełna -110 mln zł. W przypadku funduszy dłużnych bez głównej waluty oraz złotówkowych o poprawie przesądziła mniejsza skłonność inwestorów do umarzania jednostek.

Słabiej niż przed miesiącem radziły sobie fundusze akcyjne (-138 mln zł), szczególnie w kategorii uniwersalnych i indeksowych. Inwestorzy, którzy decydują się na zakup jednostek funduszy akcyjnych, preferują lokowanie w wybrane branże, co widać po kolejnym pozytywnym wyniku funduszy akcyjnych sektorowych (+33 mln zł). Należy również zwrócić uwagę na przedstawicieli najmniejszych spółek. W tej kategorii udało się, poprzez zdecydowane wyhamowanie umorzeń, zmniejszyć odpływy o ponad połowę do nieco ponad -20 mln złotych.

Sumując, dwa wakacyjne miesiące nie przyniosły gwałtownych zmian. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost udziału w rynku funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego oraz kolejny miesiąc przewagi kupujących nad sprzedającymi jednostki uczestnictwa funduszy w Polsce.

Raport przygotował: Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

TAGI:

IZFiAsaldo wpłat i wypłat

Popularne


zobacz także

↑ na górę