GetBack w portfelach funduszy – co się zmieniło?

11.09.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: Alexander Korotun / Shutterstock.com
Większość TFI opublikowała już sprawozdania funduszy na koniec czerwca br. Sprawdzamy, czy i jak zmienił się udział papierów GetBacku w ich portfelach

Według zebranych przez nas danych w połowie 2018 roku obligacje GetBacku posiadało w swoich portfelach łącznie 13 funduszy, a ich wartość została wyceniona na blisko 27 mln zł. Na koniec 2017 r. papiery te można było znaleźć w portfelach 19 funduszy, a łączna ich wartość była ponad pięciokrotnie większa – oscylowała w granicach 172 mln zł.
W ciągu pierwszego półrocza obligacje windykatora zniknęły m.in. z portfeli funduszy Quercus TFI. Towarzystwo zdjęło ciężar z klientów, odkupując papiery poprzez fundusz R1 FIZ, który dokapitalizowano kwotą 86 mln zł. Jak poinformowano w komunikacie, obligacje odkupiono po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na 29 marca br. Na koniec czerwca br. papierów GetBacku nie było już także w portfelach BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO), Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) i Eques Obligacji (Eques SFIO).

W pozostałych funduszach, które na koniec ubiegłego roku były zaangażowane w obligacje GetBacku, papiery windykatora wciąż znajdują się w portfelach, a ich wartość została przeszacowana. Skala przeszacowań waha się od ok. 40% do blisko 95%. Na największe odpisy zdecydowały się Copernicus Capital TFI i BPS TFI. W Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) wycenę zredukowano o wspomniane -95%, a w BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) i BPS Płynnościowy (BPS SFIO) o -82%. Rozwiązania z oferty MetLife TFI - MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO), MetLife Pieniężny (Krajowy FIO), MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) i MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) – oraz Millennium Depozytowy (Millennium FIO) dokonały przeszacowania w wysokości ok. -40%.


Odpisy doprowadziły do spadku udziału obligacji GetBack w aktywach. W przypadku większości funduszy na koniec czerwca nie przekraczał on 1%. Wyjątek stanowił MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO), gdzie papiery windykatora stanowiły w połowie roku ok. 1,1% aktywów netto.  

Jeśli chodzi o akcje, na dzień 30.06.2018 r. znajdowały się one w portfelach 37 funduszy, a ich łączna wartość wyceniana była na blisko 94 mln zł.  Na koniec ubiegłego roku w papiery te zaangażowane było 13 rozwiązań, a całkowita wartość inwestycji wynosiła ok. 0,5 mln zł. Notowania spółki na GPW zawieszono z dniem 16 kwietnia br. Licząc od początku roku do czasu zawieszenia cena papierów spadła o blisko -80%. 


Przyjrzeliśmy się także obligacjom wyemitowanym przez EGB Investment S.A., które w grudniu ub. r. zostało połaczone z GetBack. Na koniec ub. r. papiery dłużne EGB znajdowały się w portfelach 9 funduszy, a ich łączna wartość wynosiła ok. 18 mln zł. W połowie br. obligacje spółki posiadały trzy rozwiązania. We wszystkich przypadkach dokonano odpisów. W 
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) ich wartośc przeszacowano z 677 tys. do 0 zł. Jeśli chodzi o rozwiązania z oferty Alior TFI wycenę zredukowano o ok. 50%. 

​Analizując powyższe dane, należy mieć na uwadze, że są zaprezentowane na konkretny dzień. Ich obecny udział został oszacowany na podstawie aktywów z końca czerwca. Część funduszy mogła sprzedać papiery GetBacku w ostatnich miesiącach. Od dnia 30 czerwca br. żaden z papierów dłużnych nie osiągnął terminu wykupu.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

BPS TFICopernicus Capital TFIGetbackMetLife TFIsprawozdania funduszy

Popularne


zobacz także

↑ na górę