Perspektywy polskiego przemysłu najsłabsze od 22 miesięcy. Chiny coraz bliżej bariery 50 pkt.

05.09.2018 | RDM Wealth Management
Chiny powoli osuwają się do bariery 50 pkt, coraz wyraźniej odczuwając skutki wojny handlowej. Kompozyt strefy euro kolejny miesiąc z rzędu zanotował niższy poziom niż przed miesiącem, a PMI dla polskiego przemysłu znalazł się najniżej od 22 miesięcy. W Stanach Zjednoczonych mimo najniższej wartości indeksu od 9 miesięcy, wymowa poszczególnych składowych była całkiem pozytywna

Azja – Chiny najniżej od 14 miesięcy. Bariera recesji coraz bliżej


Przemysłowy indeks PMI dla chińskiego przemysłu znalazł się na najniższym poziomie od 14 miesięcy, a do granicy 50 pkt oddzielającej ekspansję od recesji jest coraz bliżej. W sierpniu produkcja była wyższa niż przed miesiącem, ale dynamika po raz kolejny okazała się niższa. Nowe zamówienia urosły najwolniej od maja 2017, a nowe zamówienia eksportowe spadały już 5 miesiąc z rzędu. Również kompozyt zatrudnienia kontynuował trend spadkowy. Tymczasem presja inflacyjna była silniejsza, zarówno jeżeli chodzi o koszt wytworzenia produktów, jak i wzrost cen dla finalnych odbiorców. Podsumowując sierpniowe badanie dla sektora przemysłowego Państwa Środka należy stwierdzić, że jego kondycja jest coraz słabsza. Dodatkowo stale pogarszający się rynek pracy powinien niedługo zacząć się negatywnie przekładać na konsumpcję. A wszystko to oznacza dosyć oczywistą tezę, że presja na pogorszenie się koniunktury w Chinach staje się coraz  większa. 

 
Europa – w Polsce najgorzej od 22 miesięcy. Europa w trendzie spadkowym


Sierpniowy odczyt indeksu PMI pokazał najwolniejszy stopień poprawy sytuacji w polskim przemyśle od prawie 2 lat. Było to odzwierciedleniem wolniejszego wzrostu produkcji, liczby nowych zamówień, a także zatrudnienia. To co szczególnie istotne, spadek liczby nowych zamówień eksportowych był najmocniejszy od lipca 2014 roku. Ponadto odnotowano spadek zaległości produkcyjnych dzięki czemu wzrosły zapasy – po raz pierwszy od stycznia 2017 roku. Presja inflacyjna pozostała silna, choć słabsza niż miesiąc wcześniej.  Pomimo tego, iż prognozy dotyczące wzrostu produkcji na następne 12 miesięcy są relatywnie dobre, to poziom optymizmu rodzimych firm był drugim najniższym odczytem od 21 miesięcy.
 

Za nami kolejny miesiąc, w którym gospodarka strefy euro jako nie podążała w jednym kierunku. Tym niemniej spadki kompozytów w Austrii, Włoszech czy Niemczech zadecydowały o tym, że przemysłowy indeks PMI dla strefy euro znalazł się na najniższym poziomie od 20 miesięcy. W sierpniu nowe zamówienia urosły najwolniej od dwóch lat, odnotowano spadek eksportu, a nowe zamówienia eksportowe znalazły się na poziomie najniższym od 2 lat. Również poziom backlogów był zauważalnie niższy niż przed miesiącem. Spadek aktywności poskutkował spadkiem presji inflacyjnej, chociaż pozostaje ona w dalszym ciągu na relatywnie wysokim poziomie. Mimo spadku dynamiki poprawy czas realizacji zamówień się wydłużył z powodu braku zapasów półfabrykatów u dostawców. Dalszy wzrost kosztów produkcji firmy przenosiły na finalnych odbiorców, choć dynamika była najniższa od roku. Poza tym przedsiębiorcy ze strefy zauważają, że spadek dynamiki eksportu jest w części związany z wcześniejszym umocnieniem euro, ale po części również ze spadkiem popytu i rosnącą awersją do ryzyka. Brexit, wojna handlowa i wewnętrzne problemy polityczne na Starym Kontynencie sprawiły, że poziom optymizmu osiągnął drugi najniższy poziom od listopada 2015 roku.

 


USA i Ameryka Łacińska – spowolnienie w USA. Pogorszenie w Meksyku.  


Przemysłowy indeks PMI dla Meksyku spadł do poziomu najniższego od 10 miesięcy. I chociaż dynamiki nowych zamówień i zatrudnienia ponownie wzrosła to skala zmiany była bardzo niewielka. W tym samym czasie odnotowano spadek produkcji, a odbicie w wartości książki zamówień na przyszłość było bardzo niewielkie. Mimo zauważalnego spadku PMI i spadku kompozytu produkcyjnego, nie powinno to jeszcze powodować alarmu ostrzegającego przed pogarszającymi się perspektywami wzrostu. Zwłaszcza, że spadek produkcji był w dużej części efektem braku dostępnych półfabrykatów.
 

Sierpniowe odczyty ankiet PMI w amerykańskich przedsiębiorstwach pokazały wzrost produkcji i nowych zamówień, a także ponownie wyższy odczyt nowych zamówień eksportowych, które w ostatnim czasie były kulą u nogi Amerykanów. Również zatrudnienie i backlogi uzupełniły pozytywny obraz ostatniego odczytu. Mimo tego dynamika wzrostu całościowej produkcji była najniższa od 9 miesięcy. Także presja inflacyjna zelżała i wzrost kosztów produkcji był najniższy od od 6 miesięcy a wzrost cen konsumpcyjnych najsłabszy od 5 miesięcy. Głównym źródłem słabości amerykańskiej gospodarki jest w tej chwili eksport. Firmy produkujące dobra konsumpcyjne i sprzedające je przede wszystkim na lokalnym rynku zaprezentowały się bardzo pozytywnie. Warto zaznaczyć, że niższa dynamika produkcji była efektem spowolnieniem dostaw półfabrykatów, a nie spadkiem globalnego popytu. Wojna handlowa i cła są wg amerykańskich przedsiębiorstw jednym z głównych czynników ryzyka w przyszłości i w ich ocenie stanowią główne źródło wzrostu cen czynników produkcji.


Obraz globalnej gospodarki jaki wyłonił się z sierpniowych odczytów przemysłowych indeksów PMI jest naszym zdaniem gorszy niż przed miesiącem. Bardzo powinny zacząć niepokoić Chiny, gdzie spadki zamówień eksportowych coraz wyraźniej biją w lokalne przedsiębiorstwa i sentyment w gospodarce Państwa Środka. Również w Europie perspektywy gospodarcze stają się coraz bardziej mgliste, zwłaszcza w największej gospodarce bloku walutowego. To co w poszczególnych publikacjach szczególnie przykuwa uwagę to spadki produkcji wywołane brakiem półfabrykatów, co jest naszym zdaniem już pierwszym poważnym i bezpośrednim skutkiem wojen handlowych. A biorąc pod uwagę determinację amerykańskiego prezydenta, trudno oczekiwać, żeby jego nastawienie względem Chin nagle uległo zmianie.  

Szymon Juszczyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami
RDM Wealth Management

TAGI:

komentarze zarządzającychPMIRDM Wealth ManagementSzymon Juszczyk

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Pozostałe komentarze

16
wrz
Empty-hex
Irracjonalność na rynku
Rentowności w górę
11
wrz
Empty-hex
Banki centralne znajdują się pod presją
4
wrz
Empty-hex
​Hossa na rynku obligacji
Trzy powody, by zainteresować się spółkami wypłacającymi coraz wyższą dywidendę
3
wrz
Empty-hex
​BofA: czas na zakup akcji
16
sie
Empty-hex
Chińskie kontruderzenie
7
sie
Empty-hex
Podsumowanie lipca na rynkach
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę