Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

UniAktywny Pieniężny - gotowy do walki

31.08.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 31 sierpnia 2018 r.

Fundusz: Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produkt
Generali Aktywny Pieniężny to młodszy brat flagowego produktu spod egidy Union Investment TFI, czyli Generali Korona Pieniężny. Są one bardzo zbliżone, zarówno w zakresie polityki inwestycyjnej, jak i kształtu portfela. Podstawowa różnica to forma prawna obydwu rozwiązań – Generali Aktywny Pieniężny działa pod parasolem Generali Fundusze SFIO, ze wszystkimi tego plusami i minusami. Do tych drugich zaliczyć można przede wszystkim to, że dany parasol ma bardziej specjalistyczny charakter – nie ma w nim np. „zwykłego” funduszu akcji polskich. Z drugiej strony istnieje szereg zalet, z których warto podkreślić mniej rygorystyczne dla SFIO limity inwestycyjne. Z tych ostatnich zresztą zarządzający korzysta, a to przekłada się na odrobinę agresywnniejszy profil UniAktywny Pieniężny od przecież już „ofensywnego” starszego brata. Należy przez to rozumieć jeszcze bardziej elastyczne podejście do ryzyka stopy procentowej oraz limitów inwestycyjnych – jednak skala różnic ma być z definicji skromna. Mamy zatem do czynienia z już sprawdzonym w boju mechanizmem – aktywna partycypacja na rynku skarbowym (ok. 50% portfela), zarówno polskim jak i zagranicznym, oraz znaczący udział papierów przedsiębiorstw (również ok. 50% udział). Do tego dochodzą mniej standardowe, choć na polskim rynku dość popularne narzędzia – takie jak dźwignia finansowa czy instrumenty pochodne. Fundusz jest zatem „uzbrojony po zęby” w walce o najwyższe miejsca w tabeli i jak dotychczas czyni z tego uzbrojenia dobry użytek. Pewną niedogodnością pozostaje jednak fakt, że może być pobrana opłata zmienna za wyniki od relatywnie mniej wymagającego benchmarku.

Komentarz do wyników 
Trzeba przyznać, że fundusz zaatakował zestawienie wyników „z przytupem”. Lata 2016 i 2017 zakończyły się w pierwszym kwartylu wyników, a w tym pierwszym okresie nawet na pierwszym miejscu w grupie. W podobnym tonie upływa rok bieżący, ponownie z pozycją w pierwszej ćwiartce rywalizujących. Pozytywnie kontrastuje to z postawą starszego UniKorona Pieniężny, który pierwsze 8 miesięcy ma bardzo zbliżone do średniej w grupie. Całościowo UniAktywny Pieniężny od początku uruchomienia (marzec 2016) zakumulował przewagę nad średnią w wysokości +3,3 pkt proc. Przy obecnych stopach procentowych to jak „dodatkowy” rok oszczędzania. Trzeba jednak wprost zaznaczyć, że okupione jest to wyraźnie wyższą na tle konkurentów zmiennością jednostki – kilkupipsowe spadki to nic nadzwyczajnego. Nie zmienia to faktu, że efektywność zarządzania jest wysoka – fundusz legitymuje się najwyższym rankingiem 5a (dla 12 miesięcy), tworzonym przez nas na bazie parametru information ratio.

Uzasadnienie oceny 
Generali Aktywny Pieniężny zadebiutował mocno, zdobywając od razu silną pozycję na rynku – zarówno pod względem wyników, jak i zgromadzonych aktywów. Jest on jednak dedykowany przede wszystkim klientom przygotowanym na wyższą zmienność niż ta, której można by oczekiwać po produkcie o teoretycznie bardzo bezpiecznym profilu. Niedogodnością jest również przynależność do specyficznego parasola, dedykowanego klientom o konkretnych potrzebach, przez co brakuje w nim „standardowych” produktów. Ten problem jednak blednie w porównaniu do osiąganych stóp zwrotu i czołowych pozycji w zestawieniach wyników. UniKorona Pieniężny jest przez nas wyróżniony najwyższą oceną i naprawdę trudno znaleźć argumenty, dla których w przypadku UniAktywny Pieniężny mogłoby być inaczej – stąd też pierwsza ocena dla niego to 5 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny
  • Doświadczony i dysponujący ekspercką wiedzą zarządzający
  • Wyróżniające stopy zwrotu
  • Szerokie spektrum narzędzi i faktyczne ich wykorzystanie
  • Opłata zmienna obliczana od mało konkurencyjnego benchmarku
  • Relatywnie wysoka zmienność jednostki

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę