Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

UniKorona Pieniężny - sprawdzony w boju mechanizm

10.08.2018 | Marcin Różowski, Weronika Kałuska

Data analizy: 10 sierpnia 2018 r.

Fundusz: Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produktu
Generali Korona Pieniężny to jeden z największych funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych o długiej historii obecności na rynku. Należy do grupy rozwiązań stosunkowo bezpiecznych, choć na jej tle wyróżnia go nieco bardziej aktywny styl zarządzania, stosowane są różnorodne instrumenty i strategie. Portfel oparty jest na trzech filarach – polskich papierach skarbowych, krajowych papierach korporacyjnych oraz instrumentach zagranicznych (zarówno rządowych, jak i komercyjnych). Poziom zaangażowania w instrumenty skarbowe i korporacyjne z reguły kształtuje się podobnie – stanowią one około 50% wartości aktywów brutto. Ryzyko kredytowe jest ograniczane przez szeroką dywersyfikację – na część korporacyjną składają się pozycje około 50 emitentów. Ponadto w skład portfela wchodzą głównie papiery największych polskich spółek, wśród których duży udział mają instytucje finansowe. Kilka procent stanowić mogą obligacje firm prowadzących działalność poza granicami Polski. Ponieważ związane z nimi ryzyko walutowe jest zabezpieczane, wyniki funduszu powiększać mogą korzyści wynikające z różnic w stopach procentowych walut (tzw. punkty swapowe). Głównym źródłem wyniku funduszu jest obszar zarządzania ryzykiem stopy procentowej. W przypadku UniKorona Pieniężny jest ono zazwyczaj utrzymywane na dość wysokim poziomie jak na rozwiązanie o charakterze gotówkowym i pieniężnym. Duration może oscylować nawet wokół 1,2-1,4 roku, choć okresowo bywało nieznacznie wyższe. Elastyczność zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest w efekcie jednym z kluczowych, obok części korporacyjnej portfela, czynników decydujących o wynikach funduszu.
 
Komentarz do wyników 
Generali Korona Pieniężny to rozwiązanie, którego wyniki na tle grupy porównawczej są atrakcyjne. Tym samym fundusz najczęściej zajmuje miejsca w pierwszym lub drugim kwartylu. W pierwszym półroczu 2018 r. stopa zwrotu wyniosła 1,0% przy średniej dla grupy na poziomie 0,8%. Dobrą kondycję funduszu potwierdzają także Rankingi Analiz Online bazujące na wskaźniku IR. Dla horyzontu 3-letniego efektywność zarządzania oceniana jest na 5a, natomiast w okresie rocznym jest to 4a. Ceną za potencjalnie lepsze zyski jest jednak zauważalnie szerszy niż u rywali zakres zmienność stóp zwrotu mierzony za pomocą np. odchylenia standardowego. Wszystko to wynika z aktywnego podejścia do budowy portfela, niestandardowego w grupie rozwiązań gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych, umożliwiającego osiąganie lepszych wyników, ale także obarczonego nieco wyższym ryzykiem.
 
Uzasadnienie oceny 
Generali Korona Pieniężny niezmiennie od lat jest w swojej grupie porównawczej jednym z liderów pod względem wyników. Lista atutów funduszu jest długa - niezaprzeczalnym jest stabilność w obszarze personalnym. Od lat zarządza nim ten sam, doświadczony i dysponujący ekspercką wiedzą manager. Na korzyść oddziałuje także wysoko przez nas oceniany proces inwestycyjny. Pisząc o pozytywach, nie sposób nie wymienić powtarzalności osiąganych wyników – stopy zwrotu na tle grupy są zazwyczaj dość atrakcyjne. Chociaż produkt nie jest pozbawiony wad, jak na przykład wyższa niż u konkurentów opłata za zarządzanie, zważywszy na jego bardzo dobrą kondycję, przemyślany i aktywny sposób zarządzania portfelem, a także inne czynniki jakościowe, utrzymujemy najwyższą w naszej skali ocenę – 5 gwiazdek.

Weronika Kałuska, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Wyróżniające na tle grupy wyniki krótko- i długoterminowe.
  • Szerokie spektrum narzędzi i faktyczne ich wykorzystanie.
  • Doświadczony i dysponujący ekspercką wiedzą zarządzający.
  • Wysokiej jakości proces inwestycyjny.
  • Stosunkowo szeroki zakres zmienności stóp zwrotu.
  • Wysoka na tle konkurencji opłata za zarządzanie.

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę