Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (lipiec 2018)

10.08.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Po słabym czerwcu, w którym z funduszy odpłynęło ponad -0,6 mld zł, w lipcu ponownie mieliśmy do czynienia z nadwyżką wpłat nad wypłatami. Tym razem wyniosła ona +0,45 mld zł, przy czym środki płynęły głównie do produktów skierowanych do szerokiego grona klientów.


Kolejny raz najwięcej nowego kapitału pozyskały fundusze gotówkowe (+1,2 mld zł). To wynik nieco lepszy niż w trudnym czerwcu, ale odczuwalnie słabszy niż w rekordowych wcześniejszych miesiącach, w których fundusze te pozyskiwały średnio +2,0 mld zł. W lipcu powodzeniem cieszyło się 2/3 rozwiązań, wśród których 4 pozyskały po ponad +0,1 mld zł. Były to: PKO Skarbowy (+313 mln zł netto), Arka Prestiż Gotówkowy (+156 mln zł), GAMMA (+127 mln zł) oraz NN Lokacyjny Plus (+122 mln zł).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Po pięciu nie najlepszych miesiącach, dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły także fundusze mieszane (+0,2 mld zł). W ich przypadku przewagę wpłat nad wypłatami odnotował co trzeci fundusz w grupie, przy czym na tle konkurencji wyraźnie wyróżniły się dwa produkty z Investors TFI. Warto też wspomnieć o QUERCUS Ochrony Kapitału, który po kilku trudnych miesiącach wrócił do łask klientów (pozyskał +45 mln zł).


W lipcu nieznacznie poprawiły się także dane dla funduszy akcyjnych, które odnotowały najniższy odpływ od 6 miesięcy. Tym razem wyniósł on kilkadziesiąt milionów złotych. Do poprawy danych przyczyniły się jednak jedynie fundusze akcji zagranicznych, które zakończyły miesiąc z bilansem sprzedaży wynoszącym blisko +130 mln zł. Nowe środki płynęły przede wszystkim do funduszy inwestujących na rynkach nowych technologii. W segmencie funduszy akcji polskich wciąż przeważały odpływy, zarówno z funduszy akcji małych i średnich spółek (-50 mln zł), jak i pozostałych (łącznie -0,2 mld zł).

Czerwoną latarnią pod względem napływów były w lipcu fundusze absolutnej stopy zwrotu (-0,6 mld zł) – hit sprzedażowy w latach 2015-2017. Był to dla nich ósmy miesiąc z rzędu z ujemnym bilansem sprzedaży. Na blisko 120 funduszy przewagę umorzeń odnotowało blisko 50 z nich, w tym najwięcej Trigon Quantum Neutral FIZ oraz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2.

Lipiec był też trzecim z rzędu miesiącem z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy dłużnych. Z produktów detalicznych klienci wypłacili netto -0,25 mld zł. Podobnie jak w czerwcu był to przede wszystkim efekt odpływów z funduszy polskich obligacji korporacyjnych. W lipcu klienci wypłacili z nich netto -0,12 mld zł, co było lepszym wynikiem niż w czerwcu (-0,4 mld zł), głównie dzięki popularności UniLokata, który pozyskał aż +224 mln zł. Przewagę umorzeń odnotowały także fundusze o strategii uniwersalnej, jak i fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach długu.

W sumie od początku roku saldo wpłat i wypłat do detalicznych funduszy inwestycyjnych wyniosło +7,7 mld zł. Najwięcej kapitału pozyskały fundusze gotówkowe – już +11,6 mld zł. To niemal tyle co w ciągu trzech poprzednich lat łącznie. Od stycznia do lipca największy odpływ odnotowały natomiast fundusze akcji (-1,9 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-1,7 mld zł).

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę