Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2018 r. spadł do 11,9 mln zł (-19% r/r)

09.08.2018 | Quercus TFI
W I półroczu 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 11,9 mln zł zysku netto versus 14,8 mln zł rok wcześniej

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 47,0 mln zł (spadek z 54,6 mln zł), zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,3 mln zł (spadek z 17,8 mln zł). W wynikach nie ujęto opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec czerwca br. wynosiła 2,3 mln zł.
 
Quercus TFI S.A. posiadało na koniec I półrocza 2018 r. 23 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ o wartości 40,5 mln zł.
 
- Wyniki finansowe naszej firmy w I półroczu były słabsze r/r. Głównym powodem była mniejsza baza aktywów pod zarządzaniem – 3,46 mld zł, -29% r/r. Powstanie funduszu R2 FIZ było związane z koniecznością ratowania klientów funduszy QUERCUS przed ekspozycją na obligacje GetBack S.A. Zakładamy, że w przyszłości odzyskamy część środków zainwestowanych w ten fundusz. – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes zarządu Quercus TFI, dyrektor Departamentu Operacyjnego.

TAGI:

Quercus TFIwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę