Allianz Obligacji Plus - zagranica daje, zagranica zabiera

07.08.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 07 sierpnia 2018 r.

Fundusz: Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Niewątpliwie wyróżniającą cechą Allianz Obligacji Plus jest szerokie wykorzystywanie jednostek uczestnictwa funduszy spod egidy Allianz oraz PIMCO. Dzięki temu zarządzający (Marek Kuczalski) może tworzyć ekspozycję na rynki oraz kierunki zwykle niedostępne dla krajowych konkurentów, w dodatku korzystając przy tym z know-how jednej z największej instytucji na świecie w obszarze zarządzania długiem. Historycznie udział funduszy zagranicznych wahał się w przedziale 30-40%, a więc ich rola była istotna, co ma szereg konsekwencji. Przede wszystkim rozwiązanie oferowane przez TFI Allianz Polska ma znacznie bardziej rynkowy charakter, niż wiele polskich odpowiedników. Oznacza to większą zmienność jednostki, ale jednocześnie inwestorzy są w mniejszym stopniu narażeni na „skokowe” zmiany wycen. Co więcej, zarządzający może zarabiać (ale i tracić) na zmianach cen zagranicznych obligacji korporacyjnych, gdy w Polsce przeważają wyceny metodą efektywnej stopy procentowej, które „wygładzają” stopę zwrotu z danego papieru w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część portfela, to mamy do czynienia z klasycznym produktem dedykowanym papierom dłużnym nieskarbowym. Znajdziemy w niej reprezentantów wielu branż, choć dominują instytucje finansowe. Nie brakuje jednak szerokiej reprezentacji deweloperów, a także innych branż. Dla inwestora ważne jest przede wszystkim to, że dywersyfikacja jest szeroka, wielu emitentów posiada udział poniżej 1%. To istotne z perspektywy zarządzania ryzykiem kredytowym, szczególnie że fundusz miał w tym obszarze w ubiegłych latach kilka potknięć – choć obecnie aktywów nie obciąża już żaden „trudny temat”. Ogółem mamy do czynienia z dość niestandardowym (jak na polskie warunki) rozwiązaniem, ze wszystkimi tego plusami i minusami.

Komentarz do wyników
Wspomniana wysoka ekspozycja na rynki zagraniczne w dużej mierze determinuje stopy zwrotu całego portfela. Wynika to z tego, że ceny obligacji zagranicznych mogą się charakteryzować nawet kilkunastopunktową zmiennością. Tymczasem w Polsce rentowność wielu funduszy korporacyjnych to ok. 2,5-3%, więc dodatkowe paliwo z rynków zagranicznych może pozwolić oderwać się od stawki, w razie silnej koniunktury. Z taką sytuacją na Allianz Obligacji Plus mieliśmy do czynienia np. w 2016 roku, kiedy to udało się z wynikiem +3,8% pokonać średnią aż o +1,3 pkt proc. – a przy obecnych poziomach stóp to duża nadwyżka. Jednak już dwa lata później mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – na skutek mniej fortunnych zakładów rynkowych od początku roku fundusz notuje stratę ok. -0,3%, tracąc do średniej znaczące -0,7 pkt proc. Na taki rozwój sytuacji miał wpływ przede wszystkim wzrost rentowności w USA oraz generalnie zła passa rynków wschodzących. Szeroka rozpiętość stóp zwrotu nie mogła pozostać bez wpływu na wskaźniki efektywności, w szczególności information ratio. Wynika to nie tylko z relatywnie słabszych stóp zwrotu, ale też wysokiej zmienności – za co „odpowiada” wycena rynkowa znaczącej części portfela. W rezultacie na koniec lipca 2018 r. Allianz Obligacji Plus legitymował się rankingami na poziomie tylko 2a w pięciostopniowej skali.
 
Uzasadnienie opinii   
Allianz Obligacji Plus to produkt pełen kontrastów. Z jednej strony jego głównym źródłem zysku ma być rentowność portfela, z drugiej zaś wysoki udział jednostek rozwiązań zagranicznych wpływa znacząco na zmienność wyceny. I to właśnie ten drugi element jest trudny do oceny. Wycena rynkowa i wahania z tym związane to na rynkach rozwiniętych absolutny standard i pozytywne jest to, że w Polsce coraz więcej funduszy obligacji korporacyjnych idzie w tym kierunku. Jednak obecny rok dobrze ilustruje ryzyka z tym związane – od początku roku fundusz jest pod kreską, co po wcześniej przeciętnym 2017 roku może klientów martwić. Ostatecznie uwzględniając plusy i minusy rozwiązania, zdecydowaliśmy się przyznać ocenę 3 gwiazdek. Z pewnością może zainteresować tych inwestorów, którzy poszukują ekspozycji na zagraniczne rynki długu korporacyjnego oraz preferują bardziej „rynkowy” portfel.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczony zarządzający.
  • Dostęp do zagranicznych rynków i strategii poprzez ekstensywne wykorzystywanie funduszy zagranicznych.
  • Możliwość korzystania z know-how globalnej grupy Allianz oraz PIMCO.
  • Szeroka dywersyfikacja portfela.
  • Wysoka zmienność jednostki.
  • Relatywnie niska efektywność zarządzania - rankingi na poziomie 2a w krótkim (12m) i długim (36m) terminie.
  • Wysoki udział zagranicznych sprawia, że nie jest do końca odpowiedni dla osób poszukujących czystej ekspozycji na polskie obligacje korporacyjne.

TAGI:

fundusze dłużne polskie korporacyjneratingi i analizy funduszyTFI Allianz Polska

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę